Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss!

Styrelsen vald vid årsmötet 2018-03-06

Kansli
Uppvidinge kommun
Tel: 0481-633 63
Mobil: 0730-47 36 83
kronoberg[at]helasverige[dot]se

Följ oss gärna på Facebook & Instagram

 

Ordförande
Vald till 2019
Bor i Älmhults kommun

Åsa Dahlström
Ulvberga Tunneby 1
343 96 Hallaryd
Mobil: 0733-26 01 13
asa.dahl[at]bredband[dot]net

Jag har mina rötter djupt nere i den småländska myllan. Min man och jag bor på en gammal släktgård där skogen är en viktig resurs, inte bara som timmer och ved utan också för rekreation och inte minst som matförråd. Har varit aktiv i föreningslivet sen mitten av 90-talet och har idag uppdrag i Hallaryds sockenråd, Hallaryds fiberföreningar, Snapphanebygdens Western Ryttare och inte minst mitt uppdrag som ordförande i Hela Sverige ska levas länsavdelning i Kronobergs län.

Ordinarie ledamot
Vice Ordförande
Vald till 2020
Bor i Ljungby kommun

Anders Olsson
Hov 5 Drakebo
341 93 Bolmsö
Mobil: 070-538 00 35
anders.olsson[at]proveus[dot]se

Ordinarie ledamot
Vald till 2019
Kassör
Bor i Tingsryds kommun
Mats Karlsson

Obbetorp 2
360 24 Linneryd
Tfn: 0477-42075
Mobil: 070-5342075
obbetorp[at]gmail[dot]com

Är verksam i Linneryds sockenråd och i Linneryds hembygdsförening och flera föreningar.
Bosatt i Linneryd sedan 27 år, uppvuxen i Eringsboda i Blekinge.

Ordinarie ledamot
Sekreterare

Vald  till 2019
Bor i Uppvidinge kommun

Emma Hagel
Kontaktuppgifter till kansliet finns högst upp på sidan

Ordinarie ledamot
Vald till 2020
Bor i Växjö kommun

Gunnar Petersson
Hovsgatan 8 D
352 33 Växjö
Mobil: 070-755 26 97
gunnar.petersson[at]flyinge[dot]nu

 

Gunnar Petersson är bördig från Öjaby och har efter nästan 50 år i Skåne återflyttat  till Växjö.
Har varit verksam i Lund inom IT-området som lärare och forskare vid universitetet och
egna företag inom forskningsbyn Ideon. Tidigare bosatt i Flyinge med hustru och
tre numera utflugna barn. Har sedan 1970-talet haft sommarstuga i Hulevik och sedan 2009 mangårdsbyggnad i Grimslövsby.

De senaste 13 åren arbetat med landsbygdsutveckling, som ordförande i
den ideella föreningen Flyinge Utveckling. Startade 2006 ett bygdebolag där ett 60-tal personer
och företag från bygden blev aktieägare med Flyinge Utveckling som huvudägare.
Har inspirerat många andra bygder att göra på samma sätt. Gunnar var också projektledare
för att starta Leader Lundaland.  Långvariga kontakter med Hela Sverige ska leva och byarörelsen i Skåne.

Åren 2007-2015 arbetade föreningen mycket aktivt i samarbete med Arbetsförmedlingen i Lund
för att hitta arbete till långtidsarbetslösa på landsbygden.

Sedan 2014 har Gunnar haft samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget
Macken i Växjö för att på liknande sätt söka starta Macken Lund.

Ordinarie ledamot
Vald till 2019
Bor i Alvesta kommun

Andreas Nilsson
Torpaskog 3
342 55 Grimslöv
A. 0470-58 93 85
andreas.m.nilsson@kronoberg.se

VAKANT ordinarie.
 

Är du sugen eller vill du tipsa om någon som kan vara intresserad?

Mejla oss nu på studs klicka här så kommer du till vår valberedning, Roland Axelzon

 

VÄLKOMMEN!

Ersättare
Vald till 2018
Bor i Ljungby kommun

Josefin Granrot
Ryd Östanå 1
341 77 Agunnaryd
Mobil: 070-651 59 90
josefin.granrot[at]gmail[dot]com

Ersättare
Vald till 2019
Bor i Alvesta kommun
Maria Bengtsson
Forsdala Toragård 5
342 90 Alvesta
Tel. 0472-142 86
miaforsdala@gmail.com

KONTAKTA VÅR VALBEREDNING!

OBS! För att mejla oss, klicka på respektive e-postadress

Valberedningen sammankallande Vald till 2018. Bor i Markaryd

Valberedningen vald till 2019
Sammankallande

Roland Axelzon
Kvintås Storegård
342 93 Hjortsberga
Mobil: 070- 527 13 00
rolandaxelzon[at]yahoo[dot]se

Samverkan mellan medborgarna eller intressegrupper är
för mig en viktig del i samhällsbyggandet.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med
bondesamverkan, både i Sverige och internationellt.
Endast i samverkan når man hållbar utveckling.

Ledamotskapet i länsbygderådet är för mig en
viktig arena för att utveckla samhället.
Jag är aktiv inom bl a förtroenderådet i Södra Alvesta SBO,
ordförande i Alvesta Utvecklingsbolag AB samt
med i lokala föreningar i hembygden.
Erfarenheterna därifrån kommer väl till pass i mitt uppdrag i länsbygderådet.

Valberedning vald till 2019
Åke Svensson
Dädesjö
360 42 Braås
Tfn:0474-340 05
Mobil: 070-345 93 02
ake.svensson.dadesjo[at]gmail[dot]com

Valberedning vald till 2019
Mette Adolfsson
Torbjörnahult 4080
343 92 Häradsbäck
Mobil. 070-320 35 45
mette.adolfsson@home.se