Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss!

Styrelsen vald vid Årsmötet 2019-03-14 & Extra medlemstämma 2019-04-25

Kontor
Uppvidinge kommun
Tel: 0481-633 63
Mobil: 0730-47 36 83
kronoberg[at]helasverige[dot]se

Följ oss gärna på Facebook & Instagram

Älmhults kommun
Ordförande Vald till 2020
Åsa Dahlström
Ulvberga Tunneby 1
343 96 Hallaryd
Mobil: 0733-26 01 13
asa.dahl[at]bredband[dot]net

Övriga uppdrag:
Ordförande i Hallaryds sockenråd
Kassör i Hallaryds fiberföreningar
Revisor i Snapphanebygdens Western Ryttare
Revisor i IOGT-NTO Logen Linnés minne

Växjö kommun
Ordförande Vald till 2020
Gunnar Petersson
Hovsgatan 8 D
352 33 Växjö
Mobil: 070-755 26 97
gunnar.petersson[at]flyinge[dot]nu

Gunnar Petersson är bördig från Öjaby och har efter nästan 50 år i Skåne återflyttat  till Växjö.
Har varit verksam i Lund inom IT-området som lärare och forskare vid universitetet och
egna företag inom forskningsbyn Ideon. Tidigare bosatt i Flyinge med hustru och
tre numera utflugna barn. Har sedan 1970-talet haft sommarstuga i Hulevik och sedan 2009 mangårdsbyggnad i Grimslövsby.

De senaste 13 åren arbetat med landsbygdsutveckling, som ordförande i
den ideella föreningen Flyinge Utveckling. Startade 2006 ett bygdebolag där ett 60-tal personer
och företag från bygden blev aktieägare med Flyinge Utveckling som huvudägare.
Har inspirerat många andra bygder att göra på samma sätt. Gunnar var också projektledare
för att starta Leader Lundaland.  Långvariga kontakter med Hela Sverige ska leva och byarörelsen i Skåne.

Åren 2007-2015 arbetade föreningen mycket aktivt i samarbete med Arbetsförmedlingen i Lund
för att hitta arbete till långtidsarbetslösa på landsbygden.

Sedan 2014 har Gunnar haft samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget
Macken i Växjö för att på liknande sätt söka starta Macken Lund.

Tingsryds kommun
Ordinarie ledamot vald till 2021
Kassör
Mats Karlsson
Obbetorp 2
360 24 Linneryd
Tfn: 0477-42075
Mobil: 070-5342075
obbetorp[at]gmail[dot]com

Är verksam i Linneryds sockenråd och i Linneryds hembygdsförening och flera föreningar.
Bosatt i Linneryd sedan 27 år, uppvuxen i Eringsboda i Blekinge.

Uppvidinge kommun
Ordinarie ledamot vald till 2021
Sekreterare
Emma Hagel
Kontaktuppgifter till kansliet finns högst upp på sidan

Ljungby kommun
Ordinarie ledamot vald till 2020
Anders Olsson
Hov 5 Drakebo
341 93 Bolmsö
Mobil: 070-538 00 35
anders.olsson@bolmso.se

Alvesta kommun
Ordinarie ledamot Vald till 2021
Andreas Nilsson
Torpaskog 3
342 55 Grimslöv
A. 0470-58 93 85
andreas.m.nilsson@kronoberg.se

Alvesta Kommun
Ordinarie Ledamot vald till 2020
Eva Nilsson
Sköldstavägen 25
342 31 Alvesta

Mobil. 072-740 07 11
eva_emil@yahoo.com

VAKANT ordinarie.
 

Är du sugen eller vill du tipsa om någon som kan vara intresserad?

Mejla oss nu på studs klicka här så kommer du till vår valberedning, Roland Axelzon

VÄLKOMMEN!

VAKANT ordinarie.
 

Är du sugen eller vill du tipsa om någon som kan vara intresserad?

Mejla oss nu på studs klicka här så kommer du till vår valberedning, Roland Axelzon

VÄLKOMMEN!

KONTAKTA VÅR VALBEREDNING!

OBS! För att mejla oss, klicka på respektive e-postadress

Valberedningen sammankallande Vald till 2018. Bor i Markaryd

Alvesta kommun
Valberedningen vald till 2020
Sammankallande

Roland Axelzon
Kvintås Storegård
342 93 Hjortsberga
Mobil: 070- 527 13 00
rolandaxelzon[at]yahoo[dot]se

Samverkan mellan medborgarna eller intressegrupper är
för mig en viktig del i samhällsbyggandet.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med
bondesamverkan, både i Sverige och internationellt.
Endast i samverkan når man hållbar utveckling.

Ledamotskapet i länsbygderådet är för mig en
viktig arena för att utveckla samhället.
Jag är aktiv inom bl a förtroenderådet i Södra Alvesta SBO,
ordförande i Alvesta Utvecklingsbolag AB samt
med i lokala föreningar i hembygden.
Erfarenheterna därifrån kommer väl till pass i mitt uppdrag i länsbygderådet.

Älmhults kommun
Valberedning vald till 2020
Mette Adolfsson
Torbjörnahult 4080
343 92 Häradsbäck
Mobil. 070-320 35 45
mette.adolfsson@home.se

Ljungby Kommun
Valberedning vald till 2020
Irene Olofsson
Hov 5 Drakebo
341 93 Bolmsö
Mobil.
irene.olofsson@bolmso.se