Hoppa till innehållet

Lanthandlare

Handla svenskt nära dig!

Lanthandlare i Kronoberg
Klicka så kommer du till deras facebook/hemsida.

Mejla oss kronoberg[at]helasverige[dot]se  om du vill komplettera din hemsida/facebooksida.
Ladda ned Bonde på köpet här

 

 

 
ICA Nära Ryssby
Kalvsviks Lanthandel
Matöppet Agunnaryd
ICA Nära Norrhult
ICA Nära Lidhult
ICA Nära Ströbergs
AB Hammarström
Alsterhallen Livs AB
Bil&Husvagnsservice
Gemla Livs (Macken)
Handelsboden Häradsbäck
HB Grimslövs Livsmedel
Håkanssons Bygg & Livs
ICA Nära Liatorp
Konsumentför. Göta
Konsumtionsf. Orrefors
Matöppet Linneryd
Matöppet Rävemåla
Matöppet Skruv
S:a Ljunga Livs
Tannåkers Diversehandel
Tolgs Lanthandel
Tommy´s Livs i Lönashult
Urshults Livs
Åryds Lanthandel
 
 
Landsbygdsbutiker/Gårdsbutiker  Klicka så kommer du till deras facebook/hemsida.
 
ICA Lenhovda

Lundas lilla Gårdsbutik
Lokalkött.se
Rosendals Honung

Måketorps Hängmörade
Emåmejeriet
Dackebygdens Kött
Tiraholms Fisk
 

 

 

Serviceprojekt Läs & låt dig inspireras

Hållbara lokala servicelösningar

Slutrapport IT i lanthandeln

I Sverige har 2 miljoner personer inte tillgång till dator vilket medför svårigheter att komma i kontakt med myndigheter och få tillgång till samhällservice. I projektet "Ny Service på landet" utrustades tre stycken lanthandelsbutiker med internetuppkopplade datorer med webbkamera, mikrofon, skrivare och scanner. Här är slutrapporten över projektet

Goda exempel

Nu finns en rapport i form av en broschyr där 15 goda exempel presenteras samt generella lärdomar från projektet Lokala hållbara servicelösningar. Ladda hem rapporten genom att klicka på bilden.

Om projektet

Hela Sverige ska leva är projektägare av projektet Hållbara lokala servicelösningar. Huvudfinansiärer är Tillväxtverket tillsammans med Hela Sverige ska leva och kommuner och länsstyrelser. Projektet pågår under tiden juni 2010 till 30 september 2011 och omfattar ett femtontal orter spridda över landet. Landet delas in i 3 regioner. Södra, mellersta och norra regionen. Projektets huvudinriktning äratt nå största möjliga lokala samverkan för utveckling av en god service och med medborgarnas behov i fokus.

Serviceutbudet på landsbygden har väsentligt reducerats under de senaste tjugo åren. Denna utveckling har accelererat under 2000-talet. Orsakerna till dessa förändringar och för lokalbefolkningen mycket kännbara försämringar av den dagliga närservicen är flera.

Många gånger har det handlat om perspektiven på landsbygdens framtid och dess möjligheter att utvecklas men också om att en servicenedläggning på en ort påverkat andra aktörer att följa efter med ytterligare nedläggningar. I en stor del av landet har serviceförsämringarna nu nått en sådan omfattning att grundläggande samhällsfunktioner håller på att sättas ur spel.

Med anledning av att vi konstaterar att servicen tunnas ut alltmer i lokalsamhällena, särskilt i de glest bebodda delarna av landet anser vi att det är viktigt att samarbeta över gränser mellan servicefunktioner och över gränser mellan det ideella, privata och offentliga. Var för sig uppfattas många verksamheter olönsamma längst ut i det lilla och lokala. Men tillsammans med andra kan de bilda en effektiv helhet som ger god service till en rimlig kostnad. Det finns många bygder som lyckats bra i det här avseendet exempelvis Öje i Malung-Sälens kommun och Trångsviken i Krokoms kommun. I vårt projekt kommer vi att ta tillvara de erfarenheter som dessa och andra orter gjort med både framgång och bakslag. Vi ser dessa orter som kunskapsbärare för vårt projekt.

Nya perspektiv, ny teknik, nya modeller och avancerat servicesamarbete kan däremot rymma det som idag verkar svårt att uppnå med konventionella modeller.

Den ideella verksamheten kan och måste sannolikt få en större roll som servicegivare inom många olika områden. Det ideella engagerar människorna och skapar identitet, bygger upp det sociala kapitalet och stärker civilsamhället som blir en viktig del i hela samhället tillsammans med de offentliga och privata sektorerna.

Projektets mål är att verka för att utveckla  långsiktiga servicelösningar där butik, drivmedelsstation eller annan servicegivare används som utgångspunkt för utökad service. Det handlar om att i en bygd sammanföra olika intressenter till att ta ett samlat grepp och tillhandahålla olika tjänster.

Syftet med projektet är att skapa och utveckla lokala och över tiden hållbara servicelösningar/servicepunkter där en butik eller annan servicegivare används som utgångspunkt för utökad service. De femton orterna som ingår i projektet är geografiskt spridda över landet och projektets inriktning är att minst hälften av dessa ska kunna bli goda exempel för andra runt om i Sverige.

Målet är att i samverkan med berörda kommuner, lokala utvecklingsgrupper och lokala serviceaktörer såsom lanthandlare, uthyrare/ägare av samlingslokaler med flera konkret ska kunna stödja ett lokalt arbete med att bygga upp och driva olika varianter av servicepunkter. De konkreta resultatmål som eftersträvas är utöver erfarenheterna från goda exempel på aktivaservicelösningar också ambitionen att dessa ska ha etablerats som långsiktigt hållbara servicepunkter.

Genom att säkra hållbara servicelösningar minskar behovet av transporter och därmed belastningen på miljön.

De orter som deltar i projektet

Byxelkrok i Borgholms kommun (Kalmar län)

Blankaholm/Solstadström i Västerviks kommun (Kalmar län)

Örsjö i Nybro kommun (Kalmar län)

Påryd i Kalmar kommun (Kalmar län)

Stenberga i Vetlanda kommun (Jönköping)

Björkvik i Katrineholm kommun (Sörmland)

Vedevåg i Lindesberg kommun (Örebro)

Hammar i Askersund kommun (Örebro län)

Backe i Strömsund kommun (Jämtland)

Gideå i Örnsköldsvik kommun (Västernorrland)

Seskarö i Haparanda kommun (Norrbotten)

Glommersträsk i Arvidsjaur kommun ( Norrbotten)

Moskosel i Arvidsjaur kommun (Norrbotten)

Kuttainen i Kiruna kommun (Norrbotten)

Gunnarsbyn i Boden kommun (Norrbotten)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet kontakta:

Projektledare i södra regionen tillika projektsamordnare Bo Lönnqvist,0730-73 39 49

Projektledare i mellersta regionen Benny Jansson, 070-699 60 64

Projektledare i norra regionen Bertil Degerlund, 070-696 29 52

Projektdokument

Här hittar du den 26 sidiga slutrapporten.

Här kan du läsa om projektets principer och arbetssätt.

Här kan du läsa om projektets strategi

Här kan du läsa projektbeskriviningen som skickades till Tillväxtverket.

Här kan du läsa vårt yttrande med förslag på åtgärder.

Sammanställningar finns av enkätsvar i norra, mellersta och södra Sverige.