Hoppa till innehållet

Bli medlem

 

Bli Medlem hos oss Kostnadsfritt

Vill Du kostnadsfritt anmäla Din Förening att bli Medlem hos oss?

Mejla in Föreningens namn, kontaktpersonens adressuppgifter
till Kansliet kronoberg[at]helasverige[dot]se

          

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation
med sitt säte i Stockholm. I varje län finns
förlängda armar, länsavdelningar, som är
uppbyggda på lite olika vis.
(Se karta på hemsida) www.helasverige.se/kronoberg

Vi i Kronoberg har ett Kansli i Älghult som ligger i
Kronobergs enda Glesbygds kommun, Uppvidinge.
Vi har representanter från hela länet i styrelsen
Intresserad av att vara med i styrelsen? Hör av dig!

Vi i Kronoberg har ca 221 medlemsföreningar
En medlemsförening är en ideell förening som är aktiva i sin bygd, de kan kallas för Samhällsförening, Sockenlag,
Ekonomisk förening, Fiberförening, Idrottsförening,
Hembygdsförening, Bygdegårdsförening osv.

Alla är välkomna att bli medlemmar hos oss.
I det kostnadsfria medlemskapet ingår följande:
* Från den 1 juli 2012 ingår en Byalagsförsäkring
* Kontinuerlig information från både Riksorganisationen och Kronoberg
* Möjlighet att vara med och påverka Landsbygdsprogrammet
* Möjlighet till att få vägledning från idé till projekt
* Ni finns och Ni syns på vår hemsida
* Vi länkar ihop oss med er Facebooksida/Instagram
* Vi hjälper er med att fixa er hemsida/facebooksida
* Föreningen får låna vårt Instagramkonto valfritt antal dagar/år


Kunskapsbank?
* Här ska man kunna söka och även knyta goda kontakter
* Se Kunskapsbanken som en marknadsföring
* I Kunskapsbanken/enkäten ska varje medlemsförening uppdatera sin förening


Hela Sverige ska leva Kronobergs uppgifter!
1 Att vara en samlande kraft för våra medlemsföreningar
2 Att tillvarata bygdernas gemensamma intresse
3 Att samverka för en Levande Landsbygd
4 Att stimulera och stödja de lokala medlemsföreningarna
5 Att sprida erfarenheter inom bygdeutvecklingen i Kronoberg
6 Att initiera tillkomsten av nya lokala bygdegrupper/föreningar
7 Att lyfta fram landsbygdens frågor och bedriva opinionsfrågor
8 Att förmedla och/eller genomföra utbildning som grupperna efterfrågar
9 Att vara kontaktorgan till Hela Sverige ska leva riks, Länsstyrelse, Regionförbundet och andra regionala organisationer
10 Vi har en uppdaterad hemsida med mera information
Vad krävs för att bli medlem?
* Att föreningen är verksam i Kronobergs län
* Att föreningen fyller i sin verksamhet i vår Kunskapsbank
* Att föreningen söker sitt medlemskap via vårt Kansli eller via vår hemsida


Anmäl dig Nu kontakta vårt Kansli,
Tfn: 0481-633 63
Mobil: 0730-47 36 83
E-post: kronoberg[at]helasverige[dot]se

Välkommen till oss!
Vi är en ideell förening, som är partipolitiskt & religiöst obunden


Ditt Medlemskap är Kostnadsfritt!
Kolla om Din Förening är medlem hos oss klicka här

www.helasverige.se/kronoberg

Facebook @helasverigekronoberg
instagram @helasverigekronoberg