Hoppa till innehållet

Medlemsorganisationer.

Våra medlemsorganisationer stärker och vitaliserar byarörelsen på olika sätt. Flera av dem var med och bildade organisationen genom kampanjen Hela Sverige ska leva 1987-1989. De verkar för en balans mellan stad och land och stödjer vårt arbete. Samarbete och utveckling sker tillsammans med byarörelsen genom olika projekt och utbildnings- och erfarenhetsutbyten.

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Carin Öhlén
08-613 50 78
carin.ohlen[at]abf[dot]se


Bygdegårdarnas Riksförbund
Karin Fälldin
08-613 5078
karin.falldin[at]bygdegardarna[dot]se

Centerkvinnorna
Christina Bröms
073-561 10 07
christina.broms[at]utb[dot]mora[dot]se

Centerns Ungdomsförbund, CUF
Märta Martin-Åkesson
08-617 38 00
marta.martin-akesson[at]centerpartiet[dot]se

Ekobanken
Annika Laurén
08-551 714 70, fax 08-551 749 90
annika[at]ekobanken[dot]se

Ekologiska Lantbrukarna
070-380 98 96
kansliet[at]ekolantbruk[dot]se

Folkets Hus och Parker, Riksorganisationen
Birgitta Strömgren
08-452 25 10, fax 08-452 25 05
birgitta.stromgren[at]fhp[dot]nu

Framtiden i Våra Händer
Kurt Gustafsson
070-201 63 62
kurt[at]lutadalen[dot]se

Global kunskap
Stefan Degerlund
070-621 52 22
stefan.degerlund[at]globalkunskap[dot]se

Föreningen Leader Närheten
Håkan Svenneling
070-882 39 98
hakan[at]narheten[dot]se

Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF
Karin Malmfjord
0951-140 32
karin.malmfjord[at]storuman[dot]se

JAK Medlemsbank
Johan Thelander
070-297 79 70
johan.thelander[at]jak[dot]se

Jordbrukare - Ungdomens förbund, JUF
Ulla Henriksson-Nordqvist
0150-503 90, fax 0150-535 99
juf[at]juf[dot]se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Cecilia Reje
010-184 42 17
cecilia.reje[at]lrf[dot]se

Leader Mellansjölandet
Jan Holgersson
070-893 16 46
info[at]mellansjolandet[dot]se

Norrlandsförbundet
Kenneth Nilshem
kansli[at]norrland[dot]info
060-61 80 60

Omställningsnätverket
Pella Thiel
073-658 98 84
info[at]omstallning[dot]me


Riksförbundet 4H
Elin Niklasson
0150-50380
info@4h.se


Riksföreningen Våra Gårdar
Simon Svensson
simon.svensson[at]varagardar[dot]se

Riksidrottsförbundet, RF
Tina Sahlén
08-699 60 00
tina.sahlen[at]rfsisu[dot]se

Småkommuner i Samverkan, SmåKom
Charlotta Haskovec, Baltzar von Platens väg 15, 546 73 Forsvik
0706-72 56 49
Charlotta[at]smakom[dot]se


Somaliska Riksförbundet i Sverige
Asha Ismail, Isafjordsgatan 39B
08- 16 69 61, 070-978 41 65
asha.ismail[at]srfs[dot]se

Stiftelsen Folkets Hubb
Mats Erixon
0240-361 40, 070-552 13 87
mex[at]kth[dot]se

Studiefrämjandet
Anders Wigren
anders[dot]wigren[at]studieframjandet.se 

Jonas Kofod
jonas[dot]kofod[at]studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan
Linus Olofsson
08-587 686 00
linus.olofsson[at]sv[dot]se

Svensk Vindkraftsförening
Ulla Hedman Andrén
076-716 05 50
ulla[at]svensk-vindkraft[dot]org

Svenska Fotbollförbundet
Peter Landström
08-735 09 00
peter.landstrom[at]svenskfotboll[dot]se

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Håkan Liby
hakan.liby[at]hemslojden[dot]org

Svenska Jägareförbundet
Åke Granström
010-584 76 42
ake.granstrom[at]jagareforbundet[dot]se

Sveriges Hembygdsförbund, SHF
Anna-Karin Andersson
070-675 12 97
annakarin.r.andersson[at]gmail[dot]com
Bo Nilsson
070-256 02 41
bo.leander[at]hotmail[dot]com

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund   
Susanne Andersson
08-700 27 48, 070-233 12 30
susanne.andersson[at]s-kvinnor[dot]se

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU
Andrea Törnestam
070 350 43 57 (presskontakt)
andrea.tornestam[at]ssu[dot]se

Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner
Anders Wikström
070-313 36 37
anders.wikstrom48[at]gmail[dot]com

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
Samuel Engblom
08-782 91 42
samuel.engblom[at]tco[dot]se

Unga på landsbygden
Sofie Skalstad
072-211 37 13
Sofie.skalstad[at]gmail[dot]com

Vi Unga
Jasmin Jaziri
jasmin.jaziri.nouri[at]viunga[dot]se

Winnet Sverige
Britt-Marie Torstensson
026-65 27 66
britt-marie.torstensson[at]nrckvinnor[dot]org