Hoppa till innehållet

Vem blir Årets utvecklingsgrupp 2018 i Kalmar län 2018?

Priset som Årets utvecklingsgrupp i Kalmar län utdelas årligen av Hela Sverige Kalmar län. Prissumman är 5000 kr och utdelning av priset sker vid årsstämman med Hela Sverige Kalmar län (vanligen i april månad).

Vid detta tillfälle står vinnande utvecklingsgrupp för värdskapet och program vid årsmötet med möjlighet att presentera sin verksamhet. Hela Sverige Kalmar län står dock för samtliga kostnader för förtäring och lokalhyror mm.

Genom priset vill Hela Sverige Kalmar län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka utvecklingsmöjligheterna på landsbygden.

Nyckelorden är målinriktat arbete, engagemang, nytänkande, uthållighet och helhetssyn i arbetet med framtidsfrågorna.

Hela Sverige Kalmar län har därmed nöjet att inbjuda till nominering av 2018 års pristagare. Förslag kan med fördel lämnas via vår hemsida senast den 4 februari 2019.

Odensvi Intresseförening blir 2015 års lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län

Bildresultat för Odenskans

Vi gratulerar Odensvi Intre3sseförening till utmärkelsen!

Styrelsen för Hela Sverige ska leva beslutade på sitt senaste styrelsemöte att utse Odensvi Intresseförening till 2015 års Lokala utvecklingsgrupp

i nomineringen stod bland annat följande:

"Odensvi Intresseförening är en paraplyförening för bygden. I bygden finns Odensvi  Föräldraförening, Odensvi hembygdsförening, Odensvi IF, Odensvi Ekonomiska förening, Röda korset Odensvi, Odensvi församling och sist men inte minst Odensvi Fiber Ekonomiska förening...Lanthandeln i byn är en viktig del i Intresseföreningens arbete. Den är navet i byn, där allt cirkulerar omkring..."

Prisutdelning sker på Hela Sverige ska levas årsmöte den 16 april 

Mötet hålls på Odenskans i Odensvi.

Styrelsen för HSSL Kalmar län

genom Eva Svensson, sekreterare