Hoppa till innehållet

Hela Sverige Kalmar län har haft sin årsstämma

Årets stämma ägde rum i Sockenstugan i Långasjö.
Vi började dagen med att lyssna till representanter från Sockenrådet som började berätta om två framgångsrika kvinnor från Långasjö Elisabeth Bergstrand Pålsson och Gertrud Lilja. 

Sockenrådet fortsatte med att berätta om sitt fantastiska arbete kring att utveckla och bevara bygden, de har engagerat sig i allt från att bygga och behålla lanthandeln på orten, jobbat med integration, byggt ett ridhus, anordnat evenemang samt satt platsen på kartan genom marknadsföring. Genom sitt arbete har gruppen visat vad lokalt engagemang betyder för att skapa en framtidstro på landsbygden.

För sitt engagemang fick de av Weronica Stålered ta emot Hela Sverige Kalmar läns välförtjänta pris som länets utvecklingsgrupp 2018. Utmärkelsen består av diplom, blommor och en check på 5 000 kr. 

Dagen fortsatte med Karin Helmersson Regionråd Kalmar län. Hon är ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i det nybildade Region Kalmar län. Hon berättade om nämndens uppdrag. Hon gav oss en status över prioriterad områden som har med landsbygdsutveckling att göra. Vi kom bl.a. fram till att befolkningsfrågan och infrastrukturen är väldigt viktigt att fokusera på.
Efter en god lunch följde mötesförhandlingarna för stämman.
Weronica Stålered valdes till ordförande för ännu ett år. Du hittar hela styrelsen under just styrelsen

Läs mer om dagen på vår Facebooksida Hela Sverige Kalmar län