Hoppa till innehållet

God jul och gott nytt år - Tack för 2020

Bäste medlem och Landsbygdsutvecklare

Nu närmar sig julen och slutet på 2020.
Det har varit ett alldeles speciellt år det kan vi nog alla skriva under på.
Vi har inte haft möjlighet att träffas fysiskt på våra möten vilket är så synd, det ger ju kraft och inspiration.
Det positiva är ändå att vi har lärt oss använda den digitala tekniken, den kunskapen tar vi med oss in i framtiden. Jag tror att digitala möten blir ett bra komplement till våra fysiska möten även när vi går in i normalläge igen, vad nu det kan vara?

Jag tror också att Covid-19 har gjort att människor i storstäderna har fått upp ögonen för vår landsbygd. Fördelarna med att leva och bo på landsbygden har blivit påtagliga. Hur förbereder vi oss för det ökade intresset och hur skapar vi förutsättningar för intressenter som blir nyfikna på vår del av Sverige? Det tål att tänkas på, frågan är om vi som medlemmar i HSSL, Hela Kalmar län kan vara en aktör och bidra i detta? 

Efter årsskiftet startar en storsatsning av Regionen och kommunerna i länet under arbetsnamnet Fler i hela Kalmar län. Syftet med satsningen är att lyfta fram vårt län som ett alternativ att Leva, verka och bo i, målet är att vi ska bli fler invånare. Arbetet pågår för fullt, en webbsida lanseras efter årsskiftet flyttahit.nu, kampanjer mot våra målgrupper sätter igång strax efter det och som mottagare av intressenter finns Inflyttarservice i våra kommuner. Målgrupperna är främst barnfamiljer från storstadsregionerna i första omgången och Mälardalen till att börja med.

Förresten har ni tagit del av den senaste  balansrapporten som HSSL tagit fram?
#7: Bostäder i hela Sverige. Intressant läsning.

Det känns också som att landsbygdens betydelse har varit mer i fokus under året, vikten av att den finns, blomstrar och utvecklas och det är givetvis positivt. Begreppet ”både stad och land behövs” har sagts och skrivits om vid många tillfällen av olika aktörer.

Vårt uppdrag är viktigt

Som språkrör för vår förening ska vi fortsätta göra vår gemensamma röst hörd, vi ska finnas med i relevanta forum och lyfta fram landsbygden och era behov var vi än är. Vi ska visa på fördelarna men också belysa sådant som vi vill ska förbättras.


Vi ska påverka uppåt och stötta lokalt.

NÅGRA HÄNDELSER FRÅN ÅRETS SOM GÅTT.

Vi är involverade och samarbetspartners i några projekt som pågår i länet:
- Samverkansplattform Kalmar län, där Ingrid Thornberg, Oskarshamn är vår representant.
- Ladda hela Kalmar län och Glasriket, Weronica Stålered, Emmaboda representerar HSKL.
- Servicelyftet, där är Ewa Engdahl, Högsby vår representant.

- Ordförande besökte Västerviks kommun och deras föreningar för att berätta om vad HSKL gör och för att lyssna av våra medlemmars behov.
- Vi har svarat på remissen Regional serviceplan för Kalmar län.

- Vi har beslutat om ett startbidrag på upp till 5 000 kronor till våra nya medlemmar.
- Vi har tagit fram riktlinjer för våra kommande kommunträffar.
- Projektet Stäkra Regionalt pågår på riksnivå, vi har träffat projektledaren för att dela med oss av våra tankar. Det märks redan att projektet har givit resultat främst genom förbättringar och aktiviteter.

– Vi ingår i ett partnerskap i länet som berör Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

- Ett stort grattis till årets lokala utvecklingsgrupp Skäggenäs bygdegårdsförening som vann både det pris som Hela Sverige Kalmar län och Hela Sverige ska leva riks delar ut. Vinsten satte Skäggenäs och Kalmar län på kartan. Bra jobbat!!!!

Det är snart dags att utse årets grupp 2020, vill er förening delta så ska ni skriva ihop några rader om varför ni bör vinna samt bifoga strategier och verksamhetsplaner. Vinnare erhåller 5 000 kronor som ska gå till föreningen verksamhet och utses av HSKL styrelse.

 

FRAMTID

- Länets förening ska ta fram en ny strategi 2021-2025. Den ska ha utgångspunkt från den nationella strategin som förhoppningsvis beslutas på nästa möte i mars 2021.
- Vi ska ta fram en ny Verksamhetsplan för 2021, med avstamp från den nationella strategin. Tanken är att den ska leda oss och föreningen framåt.

- Landsbygdsdagarna 2021 kommer äga rum i Västervik föreslaget datum är den 20-21 oktober. Förhoppningsvis blir det en fysisk aktivitet. Arbetsgruppen består av undertecknad, Malin Ohlsson Landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun samt Camilla Håkansson från Region Kalmar län. Ni är välkomna med idéer på tema och innehåll.
- Vi ska ordna en inspirationsträff för våra medlemmar i början av året, inbjudan kommer.
- Vi kommer erbjuda våra medlemmar en projektledarutbildning ”Projektverkstan” som är framtagen av Hela Sverige Blekinge. Har ni ett projekt på lut så ska ni passa på att delta. I utbildningen går man igenom projektplanering, projektskrivning, ledarskap samt träffar de myndigheter och organisationer i länet som har projektmedel. Den utökar ert nätverk också.

 - HSKL har ordförandeskapet i Hela Sverige region Syd under 2021.

 

Tack för att ni finns med i vår förening. Hör gärna av er när som helt om ni har några funderingar kring bygdeutveckling, medlemskapet.
Bjud gärna in oss till en föreningsträff vi kommer gärna!

Jag önskar dig en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År så ser vi 2021.


Weronica Stålered
Ordförande Hela Sverige Kalmar län