Hoppa till innehållet

Ändrat datum för årsmöte

Ändrat datum för årsmöte pga Coronavirus Covid-19

Bäste medlem på grund av det rådande läget med Coronavirus Covid- 19 så har vi beslutat att senarelägga årets styrelsemöte till den 24 maj.

Vår förhoppning är att vi ska kunna hålla det på en fysisk plats med eventuell möjlighet att delta digitalt om det går att lösa.

Allmänna tips från oss
Följ råden som Folkhälsomyndigheten går ut med.

  • Tillhör du den utsatta gruppen håll dig hemma och sköt om dig.
  • Den som kan och har möjlighet och inte ingår i någon utsatt grupp, hjälp din släkting, vän, granne eller annan med de vardagliga sakerna som den utsatte inte kan utföra ex. handla mm.
     
  • De som inte är tillhör den utsatta gruppen, är sjuka eller annat, försök lev livet så vanligt som möjligt med råden i bakhuvudet.

Vårt näringsliv behöver oss nu för att klara sig igenom den svåra situationen.

I sådana här omständigheter kan civilsamhället göra små men oerhört viktiga insatser.  

Med gemensamma krafter kan vi klara oss igen detta.

Landsbygdshälsningar
Weronica Stålered
Ordförande Hela Sverige Kalmar län