Hoppa till innehållet

Vem blir Årets utvecklingsgrupp 2018 i Kalmar län 2018?

Priset som Årets utvecklingsgrupp i Kalmar län utdelas årligen av Hela Sverige Kalmar län. Prissumman är 5000 kr och utdelning av priset sker vid årsstämman med Hela Sverige Kalmar län (vanligen i april månad).

Vid detta tillfälle står vinnande utvecklingsgrupp för värdskapet och program vid årsmötet med möjlighet att presentera sin verksamhet. Hela Sverige Kalmar län står dock för samtliga kostnader för förtäring och lokalhyror mm.

Genom priset vill Hela Sverige Kalmar län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka utvecklingsmöjligheterna på landsbygden.

Nyckelorden är målinriktat arbete, engagemang, nytänkande, uthållighet och helhetssyn i arbetet med framtidsfrågorna.

Hela Sverige Kalmar län har därmed nöjet att inbjuda till nominering av 2018 års pristagare. Förslag kan med fördel lämnas via vår hemsida senast den 4 februari 2019.

ÅRSMÖTE HSSL Kalmar län

Årsmötet hålls den 16 april i Odensvi.

Odensvi Intresseförening står som värd.

De ska få utmärkelsen årets utvecklingsgrupp 2015 i Kalmar län på årsmötet.

Utmärkelsen består av ett diplom och ett pris på 5000 kr.

Kallelse till årsmötet mm finner man här:

http://www.helasverige.se/kalmar/hem-kalmar/aarsmoete/