Hoppa till innehållet

Om oss

Länsbygderådet Hela Sverige Kalmar län

Länsbygderådet i Kalmar län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva, en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna och det är också de som är i fokus både för riksorganisationen som för Hela Sverige Kalmar län.

I vårt arbetsområde Kalmar län ingår tolv kommuner, tre Leaderområden och för närvarande är ca 180 lokala utvecklingsgrupper medlemmar i länsbygderådet. I vårt arbete med landbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Vad gör vi?

  • Inspirerar utvecklingsgrupperna ex. samhällsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar m.fl.
  • Ordnar träffar för lokala utvecklingsgrupper
  • Påverkar den lokala politiken
  • Driver utvecklingsprojekt
  • Deltager i Leaderarbete
  • Opinionsbildar

Välkommen att ta kontakt med styrelsens representant i din kommun!

Weronica Stålered, ordförande Hela Sverige Kalmar län