Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Välkommen till Hela Sverige ska leva, Kalmar län

Hela Sverige Ska Leva, Kalmar län

Ni når oss genom vår ordförande 

Carl-Axel Centerstig

Näs, Vrångfall 713, 59894 VIMMERBY

Tel 0492-72012, 070-3201070

E-post  cac.locknevi[at]gmail[dot]com          

 

 

Vi finns nu också på Facebook

www.facebook.com/HSSLkalmarlan

Gå gärna in där och klicka på Gilla-knappen!

HELA SVERIGE SKA LEVA LÄNSBYGDERÅDET I KALMAR LÄN

Länsbygderådet i Kalmar län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva, en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna och det är också de som är i fokus både för riksorganisationen som för Länsbygderådet I Kalmar län.

 

I vårt arbetsområde Kalmar län ingår tolv kommuner, fem Leaderområden och för närvarande är drygt 170 lokala utvecklingsgrupper medlemmar hos oss i Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Kalmar län. I vårt arbete med landbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Kansli

Hela Sverige ska leva Kalmar län i Kalmar län

Hänvisas till vår ordförande

Carl-Axel Centerstig

Vad vi gör

  • inspirerar byalag
  • ordnar träffar för utvecklingsgrupper
  • påverkar politiken
  • driver utvecklingsprojekt
  • deltager i Leaderarbete
  • ger ut nyhetsbrev fyra gånger om året
  • opinionsbildar

KALMAR LÄN

Information

Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet i Kalmar län består av en styrelse där länets alla tolv kommuner har en ordinareie representant jämte ersättare. Därutöver finns en ordförande.

Styrelsens arbetsutskott består av styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Vår verksamhet är främst att hålla kontakt med våra medlemmmar - Lokala utvecklingsgrupper (LUG) - i länet.

Det innefattar bl.a. att vi med jämna mellanrum uppdaterar adressregister med kontaktpersoner till alla LUG.

Vi är också med och driver en del projekt för landsbygdens utveckling.

Länsbygderådet är en del av riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

I Kalmar län har Länsbygderådet 180 Lokala utvecklingsgrupper, byagrupper sockenföreningar intresseföreningar m.fl föreningar, som medlemmar.

I hela riket finns 24 Länsbygderåd med totalt ca 5500 Lokala utvecklingsgrupper anslutna som medlemmar