Hoppa till innehållet

Bli medlem

För att bli medlem så fyller man i föreningens uppgifter i Bygdebanken. När föreningen har beviljats medlemskap omfattas föreningen av Byalagsförsäkringen. Välkommen som medlem i Länsbygderådet i Kalmar län!

Vad gör Hela Sverige Kalmar län?

Hela Sverige Kalmar län verkar för lokal utveckling i samhällen och byar. Hela Sverige Kalmar län är en partipolitisk och religiöst oberoende förening, styrd av de lokala och ideella krafterna vars syfte är att stödja lokal utveckling och tydliggöra landsbygdens värden.

Våra huvuduppgifter är:

  • Att fritt och oberoende vara bygdernas röst hos kommunala och regionala aktörer
  • Att personellt stödja lokala krafter i deras strävan för deras egen bygd
  • Att vara opinionsbildare för landsbygdsutvecklingen
  • Att främja och utveckla nätverk

Hela Sverige Kalmar län har två ledamöter från de tolv kommunerna i styrelsen, en ordinarie och en ersättare. Där utöver väljs en ordförande.

Det kostnadsfritt för lokala utvecklingsgrupper att vara medlem i Hela Sverige Kalmar län. Det som utmärker en lokal utvecklingsgrupp är att den:

  • Arbetar brett för bygdens utveckling och bästa.
  • Tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden i olika sammanhang.
  • Är öppen för alla och verka offentligt.
  • Utses och arbetar demokratiskt, ofta ideell förening.
  • Verkar i ett område, by eller församlingen som avgränsas av bygdens befolkning.
  • Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.