Hoppa till innehållet

Temadag om kapitalförsörjning på landsbygden 3 dec 2018

Landsbygden är en otroligt kreativ plats som inbjuder till härliga
miljöer och mötesplatser. Goda idéer kommer ofta fram kring
hur man kan utveckla sin ort. Det kan vara svårt att hitta pengar
för att utveckla alla dessa goda idéer. Hur kan vi lösa detta?

Välkommen att delta och få inspiration kring hur just ni kan
hitta finansieringsvägar för att utveckla eran bygd och
företagande!

Datum: 3 december
Tid: kl 13:00-18:00
Plats: Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping
Fri entré och det bjuds på lokalproducerad buffé

Föreläsningar och workshops
• Lokala utvecklingsbolag AB (svb), Kristina Olsson berättar vad utvecklingsbolag är och hur man kan arbeta med detta koncept för att skapa landsbygdsutveckling och hitta finansieringslösningar.
Frågor som Kristina bland annat kommer att lyfta är
- Hur kan bygden bygga äldreboende, hyreshus i egen regi?
- Hur kultur och turism kan utvecklas?
• Möjligheter i landsbygdsprogrammet - investeringsstöd och projektmedel
• Landsbygdsnätverket - Hitta pengarna – finansiera ungas projekt o ideér
• Väx med ALMI – företagslån-riskkapital och affärsutveckling.
• Region Jönköpings län – projektmedel och stöd för regional utveckling
• Science park Jönköpings län - Innovation och entreprenörskap
• Studieförbundet Vuxenskolan och ABF - så här kan vi bidra till landsbygdsutveckling

I workshop diskuterar vi tillsammans:
Behövs det ett nytt sätt att tänka och värdera boendet på landsbygden?
Behövs det en ny politik för bostadsutveckling?
Kan man genom attitydpåverkan få ett attraktivare boende?

Välkommen med din anmälan senast 27 november till siv.linden@helasverige.se
Ange vilken förening, organisation eller företag du kommer ifrån samt eventuell specialkost.

Moderator:
Yla Lundkvist Fridh, samordnare lokal ekonomi, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.