Hoppa till innehållet

Planering av temaresor inför Landsbygdsriksdagen

Den 22 augusti träffade Ola Gustafsson (vice ordförande), Ingalill Ebbesson och Chatrin Schander Ljungquist från Jönköpings länsavdelning ett 20-tal personer i Vrigstad för att diskutera och samla in förslag på besöksmål till temaresor inför Landsbygdsriksdagen 2020.

Stämningen var mycket god och många bra förslag kom in och flera av de personer som var med på mötet vill vara med i det fortsatta arbetet, vilket är jätteroligt.

"Jag känner att vi har fått ett mycket gott underlag och att vi har förutsättningar att få till mycket intressanta resor, säger Ingalill."

Men vi vill gärna ha in fler tips! 
Om du har tips på företag, platser eller organisationer som kan vara intressanta för våra besökare kan du maila dem till Ingalill.ebbesson@helasverige.se och chatrine.schander-ljungquist@helasverige.se