Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss!

 

Frågor om föreningen och verksamheten, kontakta:

ordförande Irene Oskarsson

e-post: irene.oskarsson[at]helasverige[dot]se

mobil: 070-574 44 54

 

Frågor om medlemsregistret, kontakta oss på e-post: jonkoping@helasverige.se

Styrelsen 2017

Uppdaterad: 2017-12-12

__________________________________________

Ordförande:

Irene Oskarsson

irene.oskarsson@helasverige.se

Tfn: 070-574 44 54

__________________________________________

Vice ordförande:

Kjell-Egon Strandh

Tfn: 070-304 45 17

__________________________________________

Sekreterare:

Christina Lindberg

Tfn: 070-634 62 75

__________________________________________

Kassör:

Bo Adolfsson

Tfn: 070-549 80 61

__________________________________________

Ledamot:

Siv Lindén

Tfn: 070-278 26 29

__________________________________________

Ledamot:

Ola Gustafsson

Tfn: 0380-46277  

__________________________________________

Ledamot:

Ingalill Ebbesson

Tfn:

__________________________________________

Ledamot:

Adam Svensson

Tfn:

__________________________________________

Ledamot:

Britt Svensson

Tfn: 070-625 00 17

__________________________________________

Suppleant:

Pernilla Armgren

Tfn: 070-376 94 95

__________________________________________

Suppleant:

Katarina Landin

Tfn: 070-264 76 54

__________________________________________

Adjungerad

Lars Sandberg, Länsstyrelsen Jönköpings län

Tfn: 010-223 62 71

__________________________________________

Revisor

Leif Wetterö

Rune Svensson

Suppleant:

Stefan Gustafsson

Tfn: 073-043 46 73   

Valberedning 2016

Uppdaterad: 2016-10-10

 

Sammankallande:

Peter Feurst