Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss!

Frågor om föreningen och verksamheten, kontakta:

ordförande Siv Lindén

e-post: siv.linden[at]helasverige[dot]se

Tfn: 070-278 26 29

Frågor om medlemsregistret, kontakta oss på e-post: jonkoping@helasverige.se

Styrelsen 2018

Uppdaterad: 2018-04-05

__________________________________________

Ordförande:

Siv Lindén

siv.linden@helasverige.se

Tfn: 070-278 26 29

__________________________________________

Vice ordförande:

Kjell-Egon Strandh

Tfn: 070-304 45 17

__________________________________________

Ledamot:

Chatrine Schander Ljungqvist

Tfn: 072-159 91 99

__________________________________________

Ledamot:

Kristin Petersson

Tfn: 076-841 53 05

__________________________________________

Ledamot:

Ola Gustafsson

Tfn: 072-532 63 36  

__________________________________________

Ledamot:

Ingalill Ebbesson

Tfn: 070-523 17 58

__________________________________________

Ledamot:

Irene Oskarsson

Tfn: 070-574 44 54

__________________________________________

Suppleant:

Adam Svensson

Tfn: 076-3226591

__________________________________________

Suppleant:

Britt Svensson

Tfn: 070-625 00 17

__________________________________________

Suppleant:

Göran Karlsson

Tfn: 070-371 37 44

__________________________________________

Adjungerad

Lars Sandberg, Länsstyrelsen Jönköpings län

Tfn: 010-223 62 71

__________________________________________

Revisor

Leif Wetterö

Rune Svensson

Suppleant:

Stefan Gustafsson

   

Valberedning 2018

Uppdaterad: 2018-04-05

Sammankallande:

Peter Feurst