Hoppa till innehållet

Projekt

Hela Sverige Ska Leva och Hembygdsförbunden i Småland går samman om ett gemensamt projekt

Föreningen Regionarv Småland har stiftats den 23 september i Virserum, där de tre smålandslänen möts.

De stiftande organisationerna
( HSSL Kalmar län, Kalmar läns Hembygdsförbund,
HSSL Jönköpings län, Jönköpings läns Hembygdsförbund,
HSSL Kronobergs län, Kronobergs läns Hembygdsförbund )
representerar tillsammans över 100.000 medlemmar i Småland och på Öland i samhällsföreningar, hembygdsföreningar, byalag och lokala utvecklingsgrupper.

Föreningen kommer att verka för att genomföra Europeiska Landskapskonventionen, ELC, som trädde i kraft den 1 maj 2012 i Sverige. Föreningens bildande har föregåtts av en förstudie, vars arbete och resultat finns beskrivet på www.regionarv.se
Föreningens målsättning är att främja livskvalitet, näringsliv och utveckling i Småland och på Öland genom att verka för att bevara och utveckla landskapens specifika natur- och kulturmiljöer.
Internationella undersökningar visar ett tydligt samband mellan en attraktiv natur- och kulturmiljö och tillflyttning med påföljande sysselsättningsökning.

Föreningens syfte är att stödja och uppmuntra ett aktivt lokalt arbete inom natur- och kulturmiljövård och därigenom höja landskapens attraktivitet för boende och näringsliv.

Europeiska Landskapskonventionen, ELC, trädde i kraft den 1 maj 2012 i Sverige.
ELC:s mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskapet med sikte på hållbar utveckling med balans mellan miljö, sociala behov och ekonomisk verksamhet
ELC syftar till att stärka lokalsamhällets roll i detta arbete.
Initiativet till ELC kom från Europarådets kommunalkongress. I Sverige har kommunerna en central roll i genomförandet av konventionen.

Regionarv Småland kan komma att erbjuda ett kostnadseffektivt verktyg för kommunerna exempelvis i samband med arbetet med kommunala översiktsplaner och genomförande av kulturmiljövårdande åtgärder med hjälp av ideella krafter.

Förstudie "Lokala utvecklingsplaner"

Förstudien är avslutad och rapporten inlämnad till Regionförbundet och Länsstyrelsen.