Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Välkommen till Länsbygderådet Jönköpings län

Länsbygderådet i Jönköpings län är den Regionala delen

av Hela Sverige ska leva. En intresseorganisation som

arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska

landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet.

Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna

och det är också de som är i fokus både för Riksorganisationens

som för Länsbygderådet i Jönköpings län.

I vårt arbetsområde, Jönköpings län ingår tretton kommuner, fem

Leaderområden och för närvarande är 68 stycken lokala

utvecklingsgrupper medlemmar hos oss i Hela Sverige ska leva,

Jönköpings län. I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi

beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkans

organisationer, och vårt nätverk är stort, det är vår styrka.

Välkommen till Länsbygderådet Jönköpings län

Enkätundersökning för grundläggande betaltjänster 2017

 

Länsstyrelsen sammanställer varje år en rapport om läget och utvecklingen för grundläggande betaltjänster i länet. Den här rapporten skickas sedan in till Finansdepartementet. Nu behöver vi din hjälp för att få en bättre bild av hur allmänheten använder betaltjänster. Ge dina svar här i enkäten.

 

Nu är det dags att nominera Årets lokala utvecklingsgrupp 2017 och Årets kommun 2017!

Årets kommun 

Har din kommun en bra politik för landsbygden, glesbygden eller skärgården? Eller genomfört intressanta och spännande projekt för att utveckla områdena utanför kommuncentrat?

Nominera dem då till Årets kommun 2017! Läs mer och nominera här: http://www.helasverige.se/…/vaara-utmaerkels…/aarets-kommun/

Årets lokala utvecklingsgrupp

Varje år delar Hela Sverige ska leva ut pris till en lokal utvecklingsgrupp som på ett bra sätt arbetar för sin bygds utveckling. Är det kanske er grupp? Nominera den i så fall till Årets lokala utvecklingsgrupp 2017 senast den 3 november!

Läs mer och nominera här: http://www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaara-utmaerkelser/aarets-grupp/

Vad gör vi?

  • Inspirerar byalag/medlemsföreningar
  • Ordnar träffar för utvecklingsgrupper
  • Påverkar politiken
  • Driver utvecklingsprojekt
  • Deltar i leaderarbetet
  • Ger ut nyhetsbrev 
  • Opinionsbildar