Hoppa till innehållet

Bevakning för styrelsen

Bevakning för Styrelsen

  • Bredbandsfrågan, hur hantera? Hur mycket medansvar ska byagrupperna ha eller ta?
  • Persontrafiken Krösatågets nedläggning Nässjö-Oskarshamn
  • TeliaSonera och dess demontering av befintligt telenät för fasta telefoner
  • Militärens tänkta ökade skjutövningar i Vättern, norr Visingsö. Miljöproblem? Fiskeproblem? Dricksvattenproblem?
  • Intressant för kringliggande Länsbygderåd, Skaraborg, Örebro, Östergötland och Jönköpings län att bevaka:
  • Viltfrågan, varg och vildsvinsfrågan tilltar i kraft för varje kvartal. Hur hantera alla kringfrågor?