Hoppa till innehållet

JÖNKÖPING

Länsbygderådet i Jönköpings län är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige ska leva. Vi är en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden och verkar för att "skapa ett land i balans". I Jönköpings län som är vårt arbetsområde ingår 13 kommuner, 5 leaderområden och cirka 70 lokala utvecklingsgrupper som också är medlemmar hos oss. För att kunna utveckla landsbygden är vi beroende av ett gott samarbete med länets medlems- och samverkans organisationer. Vårt nätverk är stort och ingen fråga är för liten att diskuteras, tveka inte att kontakta oss. För tillsammans utvecklar vi landsbygden.

Den 8-10 maj 2020 kommer riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillsammans med länsbygderådet att arrangera Landbygdsriksdagen 2020, vilket är något du inte vill missa. Mer information om Landsbygdsriksdagen hittar du här har du frågor av mer lokal karaktär kontakta någon av oss i styrelsen.

Nyheter


Våra sociala media