Hoppa till innehållet

Välkommen till seminarium om länets valfrågor!

Vilka är de viktigaste länsfrågorna inför valet?

Den 16 juni bjuder Hela Sverige ska leva Jämtlands län, Samling Näringsliv samt Framtid för Jämtland in till ett seminarie i syfte att sätta fokus på de lokala valfrågorna. 

Som diskussionsinledning kommer Framtid för Jämtland att redovisa sitt manifest inför valet, med 12 punkter om vilka framtidsfrågor som man efter långvarigt arbete kommit fram till är viktigast för länet försöka få gehör för. 

Är det dessa frågor vi bör lyfta fram? Finns det andra som är lika viktiga? 

Vad kan vi enas om, och hur gör vi för att länsfrågorna ska synas i valdebatten?

Är du intresserad att vara med? Anmäl dig till kerstin.dahlberg@peakregionsciencepark.se senast 15 maj

Tid: onsdag den 16 maj kl. 14 – 16

Plats: Stockesalen, Stocketitt

Seminariet är avgiftsfritt. Fika 50 kr

Välkommen!