Hoppa till innehållet

Med anledning av den kritik som framkommit av vår medborgardialog

Vi i Hela Sverige ska leva Jämtlands län är partipolitiskt obundna och vi är ideellt engagerade. Dagen i lördags arrangerades helt och hållet med ideella krafter, inklusive moderatorn.

Vårt syfte med dagen var att det skulle vara en möjlighet för att lyfta regionfrågan ur flera perspektiv och för att medborgare skulle få ställa sina frågor, en möjlighet som vi själva saknat och efterfrågat. Hela Sverige ska leva Jämtlands län har inte tagit ställning i frågan om storregion, men vi har tagit ställning för en folkomröstning och för att processen ska ha demokratisk förankring.

I vårt arbete med att lägga upp dagen eftersträvade vi transparens och att försöka få fram hur komplex frågan är. Vi bjöd in förespråkare och motståndare. Vi skickade ut underlag till alla medverkande innan för att ta in inspel och vi tog åt oss av de som vi fick. Vi försökte få till en så bra dag som möjligt med de resurser vi hade och vi är nöjda med resultatet och har fått mycket fin feedback. 

Det hindrar så klart inte att det finns saker vi hade kunnat göra annorlunda och bättre, och självklart är vi öppna och mottagliga för konstruktiv kritik.

Regionrådet Robert Uitto publicerade strax efter att dagen avslutades ett inlägg på sin blog där han var mycket kritisk till dagen. 

Vi tycker såklart att det är tråkigt att ta del av hur Robert upplevde dagen. Vi tycker också att det är både tråkigt och olustigt att han i sitt inlägg framför flera osanna påståenden om oss som organisation och om dagen, som inte ändras trots att de har påtalats. 

Vi tycker att det är tråkigt att Robert valde att inte ta upp detta under dagen då det fanns gott om tillfällen för det, antingen under någon av frågestunderna eller så direkt med någon av oss arrangörer.

Som en ideell organisation tycker vi att det är anmärkningsvärt att ett regionråd väljer att bemöta ett ideellt arrangemang som syftar till att föra dialog på det sätt som Robert har gjort. 

Vi har eftersträvat en dialog om regionfrågan sedan den aktualiserades igen i vintras, och den här dialogdagen var vårt bidrag. Vi välkomnar en fortsättning i god samtalsanda och är öppna för förslag om hur.

 

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Jämtlands län 

2016-11-17