Hoppa till innehållet

Integration

Integration och flyktingmottagande på enklare sätt

”Integration och flyktingmottagande på enklare sätt”: en studie inom Leader 3sam, utförd av Inger Kraft Etzler, Hela Sverige Ska Leva Jämtlands län. 

Erfarenheter från den idéburna sektorn visar att den ofta glöms bort av myndigheter och kommuner när gemensamma samhälleliga frågor ska behandlas. I det här fallet handlar det om integration och flyktingmottagande. Bristen på kontakt uppstår trots att det finns många godhjärtade uttalanden och skrivningar i frågan. Ett stort antal studier och rapporter har gjorts där det har framkommit vilka behov som finns för att underlätta integration. Mycket är tänkt och skrivet, men i praktiken händer inte mycket. Det saknas kunskaper mellan samhällets olika aktörer. Det råder okunskap om var det finns att hämta råd och idéer, och det saknas en samordnad och samlad information.

Studien handlar om att underlätta för asylsökande och nyanlända att få enklare vägar in i det svenska samhället. Här finns idéer och förslag om åtgärder som visar på möjligheter för myndigheter och kommuner att samarbeta och ta tillvara den sociala sektorns kunskaper och kontakter i lokalsamhället. Studien visar också på de nyanländas engagemang för att finna jobb, trygghet, medborgarskap och bristen på kontakter med det vi kallar svenskt. De åtgärder som föreslås riktar sig främst till myndigheter och kommuner. 

 Maila anna.frestadius[at]helasverige[dot]se för hela rapporten. 

En bra och läsvärd artikel om integration finner ni här: http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.6961429--anstrang-er-for-att-dessa-manniskor-ska-stanna-kvar-pa-orten-