Hoppa till innehållet

Yttranden 2021

2021-02-26

En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning” (Ds 2020:29) Läs mer. 

2021-03-01

Promemoria Befordringskravet i postförordningen. Läs mer

2021-04-14

Promemoria ”Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen” (Ds 2021:2). Läs mer

2021-04-19

Betänkandet "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:48). Läs mer

2021-05-03

Betänkande "Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd" (SOU 2020:78) Läs mer