Hoppa till innehållet

Yttranden 2020.

2020-01-27

Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19). Läs mer. 

2020-02-11

Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33. Läs mer

2020-08-25

Redovisning av uppdrag att se över förordningen om bidrag till öppenvårdsapoteksservice
(S2020/04362/FS).Läs mer

2020-08-31

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning, SOU 2020:10, dnr M2020/00554/Nm. Läs mer

2020-09-28

Behovsanalys i den Strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige. Läs mer

2020-09-30 

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.Läs mer. 

2020-12-01

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Läs mer.