Hoppa till innehållet

första målet i hamn för kontantupproret.

Kontantupproret har envist drivit frågan behovet av kontanter som ett av möjliga betalmedel och att den frågan ska hanteras i demokratiska processer istället för av bankerna. Nu är första målet i hamn, när riksdagen antagit en lag som säger att de stora bankerna har skyldighet att tillhandahålla kontantförsörjning i hela landet.

 Björn Eriksson, talesperson för kontantupproret, är du nöjd med lagen?

– Jag är nöjd, och ser den som en väldigt viktig etapp. Nästa steg blir ju att handeln slutar vägra att ta emot kontanter. Annars blir ju det hela ett slag i luften, säger Björn Eriksson.

Lagens formuleringar är ju ganska luddig, kan man som lekman tycka. Det står att de stora bankerna har skyldighet att säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseersättning över hela landet.

Vi har ju alla läst om lanthandlare som måste åka många mil för att sätta in dagskassan.

Vad är egentligen innebörden av lagen?

– Man kan väl konstatera att lagen är ett stort steg framåt i och med att bankerna måste ta emot kontanter. Men det är klart att avstånden i glesbygder gör att det fortfarande är värre där, trots den nya lagen, fortsätter Björn.

Ni anger två mål för Kontantupprorets verksamhet på er hemsida och det här är det ena. Nu återstår det andra, nämligen att kontanter ska finnas som ett möjligt betalmedel. Du har redan börjat arbeta mot det målet i en debattartikel i tidningen Market.

Hur ser strategin ut?

– Strategin är enkel. Riksbanken och vi har bägge ställt en fråga till politikerna. Och det är ”Vad är ett legalt betalmedel? Kontanter är ett legalt betalmedel. Hur kan det vara ett legalt betalmedel om man vägrar ta emot det? Detta är frågan vi ställer, och då är vi tillbaks till politiken, säger Björn som gärna vill rikta ett stort tack till alla i Hela Sverige ska leva som slitit med frågan, liksom pensionärsföreningar, småföretagarorganisationer med flera, som gjort stora insatser.

– Det här resultatet kommer ju inte av sig själv utan sker på grund av alla samlade ideella krafter, avslutar Björn Eriksson.