Hoppa till innehållet

De halländska kommunerna under luppen vid planeringskonferens!

När Hela Sverige ska leva Halland samlades till sin årliga planeringskonferens på Katrinebergs folkhögskola blev det kommunerna i länet som blev särskådade. Det visar sig vara stora skillnader i vilka möjligheter det är att få bidrag som byalag eller samhällsförening (lokal utvecklingsgrupp) i de olika kommunerna. Flera av kommunerna saknar dessutom helt stöd i form av någon fysisk person som särkilt ägnar sig åt landsbygdsfrågor. Det blev också ett av konferensens viktigaste budskap till styrelsen för Hela Sverige ska leva Halland, arbeta för tillsättning av landsbygdssamordnare/utvecklare i alla sex kommunerna! Vidare poängterade deltagarna vikten av att lyfta alla bra exempel på verksamheter som görs ute i byar och föreningar kring att engagera alla invånare i bygden. Där invånare då inkluderar både nyinflyttade, nysvenskar och sedan många år boende i orterna. Ett ständigt integrationsarbete som pågår helt naturligt varje dag året runt! Det föreslogs att alla medlemsföreningar ska sända in sina verksamhetsamhetsberättelser till länsavdelningen för att på sätt kunna påvisa den bredd av verksamhet som finns. Mer från planeringskonferensen kommer att redovisas här på hemsidan senare!

(copy 1)