Hoppa till innehållet

Matprenumeration hos Rya Gård i Valinge

Två andelskonsumenter första säsongen!

Rya Gård i Valinge

Jag, Kenneth Johansson, Hela Sverige ska leva Halland, besöker Rya Gård i början av den torraste sommaren på flera århundraden. Besöket startar vid fårhagen där grannen Sivert Svensson stannat till för ett tjôt med Gertrud som stödutfodrar fåren. Gertrud berättar om vallen som såddes i våras med korn som skyddsgröda. Kornet är ynkligt, fläckar av cikoria och käringtand växer högre, då deras rötter finner vatten på djupet. Det har varit för torrt för gräs, klöver och svartkämpar.

När vi vandrar tillbaka mot gårdscentrum med den gamla kvarnen möts vi först av löpankor som ruvar ägg i sina reden. Nu har även Emma Engström, Bergagård i Rolfstorp, anslutit till oss. Hon bedriver uppfödning av Linderödssvin och får samt har också grönsaksodlingar.

Nu slår vi oss ner i Gertruds stora härliga uterum där Gertrud berättar hur intresset för växtodling började i mitten av 1980-talet. Då bodde de i en villa i Västerås med 1400 m2 tomt men inte plats för så mycket odlingar. Med åren blev barnen vuxna och flyttade till Västkusten. Då föddes tanken att leta efter en lämplig liten gård inte så långt från Göteborg. Valet föll på Rya gård i Valinge.

Nu har gården varit i parets ägo ca 8 år och produktionen på gården består av lammkött, ankägg, fårskinn, brödsäd, garn och grönsaksodling. Gården som är på totalt 30 ha inklusive skog drivs ekologiskt. Idag säljs lammkött i lådor till en fast kundkrets i samband med slakt eller vaccat och fryst på Reko Ring, där även grönsaker säljs.

I februari 2018 kom Gertrud och Christer, via Emma Engström, i kontakt med CSA (Community supported agriculture) eller andelsjordbruk. De blev tack vare Emmas entusiasm intresserade av idén om att knyta konsumenten närmare produktionen. Emma är tillsammans med Christina Almén projektledare för CSA-andelsjordbruk i Varberg.

Vid en träff för producenter i Grimeton i januari presenterades CSA jordbruk. Företeelsen är bara några år gammal i Sverige och har startats på några platser. Tanken är att konsumenten tar ett större ansvar för ekonomin i produktionen. I gengäld finns möjlighet att delta i planering av produktionen. I USA är konceptet väl etablerat ända sedan 1980-talet och typiskt nog är det en svensk som ligger bakom etableringen. Lincoln Geiger, ursprungligen från Huaröd i Skåne, startade 1985, tillsammans med två andra farmare, Temple – Wilton The Community farm. På farmen blir konsumenten medlem genom att köpa in sig med en andel i produktionen och kan under säsong på vissa dagar hämta sina produkter.

Gertrud och Christer har värvat två konsumenter för att testa idén om andelsjordbruk säsongen 2018. Tillsammans kommer de överens om vad som ska ingå i lådorna som levereras. En av testpiloterna vill, förutom grönsaker, även ha svedjeråg som är en god brödsäd. Svedjeråg har sitt ursprung i Finland. Halmen från den används även till halmtak och halmslöjd. Jämfört med den amerikanska farmen ovan startar Valingeparet i liten skala för att testa idén. De hoppas att tillsammans med sina första konsumenter kunna utveckla ett koncept för andelsjordbruk som passar gårdens förutsättningar. De hoppas att på så sätt bättre kunna styra sin produktion mot den efterfrågan som finns. På sikt är även syftet att sprida den ekonomiska risken på fler människor med intresse i produktionen.

När vi sitter och samtalar i husets uterum, som även används till förkultivering av plantor kommer vi in på olika frågeställningar kring att driva andelsjordbruk. Den största utmaningen är nog fortfarande att motivera konsumenten till ett större ekonomiskt ansvar i produktionen. Emma som också saluför lådor med produkter från sin gård berättar om risken det innebär att förbeställda lådor inte kan tas emot när det är leveransklart. Hon inser att konsumenten borde betala in ett förskott som en säkerhet.

Christer har också funderingar kring hur stor verksamheten ska vara, helst vill han kunna bedriva verksamheten tillsammans med Gertrud utan stadigvarande anställda. Det kan i en förlängning bli en svår balansgång beroende på vilket intresse som kan finnas. Klart är i alla fall att produktionen även i framtiden kommer att ha en ekologisk inriktning med gamla odlingsmetoder utvecklade för att passa nutidens förhållanden.

Nu är tiden mogen för att vi ska ge oss ut och titta på odlingarna. Vi börjar strax utanför huset där hela landet är inhägnat av en 20 cm hög cementmur som spärr mot i första hand sniglar. Landet är helt täckt med halm, gräsklipp och annat organiskt material mellan plantorna. Täckmaterialet hindrar ogräs från att gro och är fuktbevarande. Det senare har stor betydelse en sommar som denna med ihållande torka. Här samsas mängder av olika grönsaker och rotfrukter i prydliga rader med erforderliga anordningar för bönor, pumpor m.m. Vi finner bl.a. stora frodiga jordärtskockor, sparris, portlak, bärmålla, purjolök, persiljerot, palsternacka, kronärtskocka, broccoli, svartkål, störbönor två m höga, mörkblå brytärt, pumpor, tomater, majs och gurka.

Christer och Gertrud berättar om alla de olika sorterna, deras egenheter, skördemängder och efterfrågan. De berättar också att grundgödslingen utgörs av täckmaterialet som läggs på flera gånger under säsongen. Därutöver gödslas de med fårgödsel som innehåller mycket halm och bidrar till mikrolivet i jorden.

En förmiddag går fort, efter en rundvandring på gården så tackar Emma och jag för ett intressant besök hos Gertrud och Christer som bedriver småskaligt ekologiskt jordbruk på sin gård i Valinge.

Nystartat andelsjordbruk (prenumeration)
Vi kommer att ha grönsaker, lammkött och ankägg. Vill du vara med och prenumerera så gör vi en individuell överenskommelse om form och innehåll.

Är du intresserad så kontakta:
Gertrud och Christer Sandberg
Valinge Rya 11
43292 Varberg
rya.christer@gmail.com
070-363 11 07