Hoppa till innehållet

Här kan du läsa mer om vår verksamhet

Verksamhet

  • Länsavdelningarnas verksamhet styrs till stor del av Hela Sverige ska leva Riksorganisation och består bland annat i att hålla ett uppdaterat register över utvecklingsgrupper och kontaktpersoner i länet, att sända ut minst två nyhetsbrev om året, att uppdatera den lokala hemsidan på www.helasverige.se med aktuella uppgifter, att ordna minst två publika arrangemang per år i länet, att delta i Hela Sverige ska leva Riksorganisations konferenser och årsmöten etc. Vi har representation i kommittéen som utser "Årets Socken" och finns även i andra sammanhang.
  • Hela Sverige ska leva Gotland fungerar även som remissinstans avseende vissa för landsbygden angelägna frågor.
  • Under 2015 och 2016 har vi arbetat med förberedelser inför samt genomförandet av Landsbygdsriksdagen 27-29 maj 2016 som arrangeras av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
  • Under hösten 2016 har ett uppföljningsarbete gjorts med att ta fram angelägna frågor för HSSL Gotland att arbeta med lokalt framöver
  • Ett större arrangemang genomfördes lördagen den 10 september för de ideella krafter som planerade och genomförde Landsbygdsriksdagen på Gotland i maj