Hoppa till innehållet

Här kan du läsa om hur vi jobbade med landsbygdsriksdagen

Temaresorna till Gotlands Landsbygd blev en succé.
Alla värdar och guider samt övriga engagerade som på annat sätt var viligal fortsätta att utveckla Temaresor till Gotlands Landsbygd hälsades välkomna till ett uppföljningsmöte och erfarenhetsutbyte med besöksnäringen den 16 juni 2016 på Grönt Centrum.

Läs och se ett urval bilder från temaresorna här
https://ruraltourismgotland.wordpress.com/bilder-fran-landsbygdsriksdag-27-29-maj/

Landsbygdsriksdagens temaresor är för bra för att släppa taget om efter genomförandet. Därför har det blivit ett helt eget projekt med uppföljning efter genomförandet den 27 maj. Tillsammans med Gotlands besöksnäringsaktörer ska vi se om det går att göra något mer av Temaresorna.
Läs mer på vår projektblogg och hämta material om Gotlands landsbygd, historia, natur och kultur mm som är till nytta för er som arbetar med Temaresorna och genomförandet. Följ på bloggen vilka möten som arrangeras framöver och delta i så många som möjligt.

https://ruraltourismgotland.wordpress.com/2016/03/01/utveckling-av-temaresor-till-gotlands-landsbygd/
 

Ett antal träffar med temaresornas guider, värdar och resurspersoner har ordnats under planeringstiden.

Onsdag kväll, träff med ett 30-tal ansvariga, guider och resurspersoner inför Landsbygdsriksdagens Temaresor; genomgång av allmän Gotlandsinfo och Gotlands Lantbruk. Med på mötet Niclas Bylund från Hansa Incoming som ser stora möjligheter för landsbygdsföretagen att utveckla Agroturism utifrån de erfarenheter man nu kommer att få med Landsbygdsriksdagens Temaresor. Det är något vi ska passa på att göra!
Presentationen av Temaresorna hittar du på www.landsbygdsriksdagen.se under "Deltagare"

Nästa träff är onsdag 10 februari och tonvikten ligger då på Gotlands Natur, historia, kyrkor och byggnader, Magnus Martinsson och Lars Bäckman är föredragande.

Intresseanmälan steg 2 Landsbygdsriksdagens Temaresor

Intresseanmälan till träffar under våren för guider, värdar, och vidare arbete med temaresornas genomförande 27 maj, som efter genomförande testas på Kryssningsturismföretagen!

Deltagandet är kostnadsfritt.

Landsbygdsriksdagens nationella hemsida öppen

Landsbygdsriksdagens nationella och officiella hemsida är nu öppen och byggs sakta men säkert på med information.

Läs på www.landsbygdsriksdagen.se och sprid gärna länken till andra.
Dela våra sidor på facebook och uppdatera er på vad som händer både lokalt och nationellt.

Hälsningar

Hela Sverige ska leva Gotland

styrelsen

Slutspurtsmöte Landsbygdsriksdagens utflykter

Välkommen med din anmälan!
Det går att anmäla sig direkt via länken nedan!
http://sv.se/avdelningar/sv-gotland/kurser/landsbygdsriksdag-stormote-4-november-18473

Landsbygdsriksdagens projektgrupp har haft möte i Visby

Arbetet med Landsbygdsriksdagen går planenligt vidare. Projektgruppen träffades i Visby onsdagen den 28 oktober för att gå igenom arbetet och även fysiskt titta på hur det i verkligheten kommer att bli i samband med Landsbygdsriksdagens genomförande.
Allt ser mycket lovande ut. Vissa frågor kräver dock lösningar i samförstånd med Tekniska förvaltningen, tex hur vi löser att 20 bussar skall ställas upp på ett bra sätt så att alla som bokat in sig lätt ska hitta rätt buss under utflyktsdagen.
Vi tittade också på andra lokaler att hänvisa till för organisationer som ev. vill genomföra egna möten i anslutning till Landsbygdsriksdagen.
Vädret var vackert vilket denna "groupie" tagen i Botaniska trädgården får illustrera.
Medverkade på plats Lars Bäckman, Ulrik Strömberg, Malena Bendelin, Riina Noodapera och Linn Hjort via länk.

Landsbygdsriksdagen på Gotland har fått en Roll-up

Välbesökt planeringsmöte avseende Landsbygdsriksdagens utflykter

Konferenssalen på Grönt Centrum fylldes av arbetssugna representanter för olika ämnesområden för att ytterligare vässa de utflyktsförslag som arbetats fram under tidigare möten.

Riina Noodapera, Lars Bäckman och Mats Jansson uppdaterade och lotsade fram deltagarna genom de olika utflykterna. Kvällens resultat sammanställdes och består nu av 22 utflykter som vi fortsätter att jobba vidare med fram till nästa möte den 4 november då allt ska vara klart.
Det ställer krav på de olika grupperna att fortsätta träffas och jobba på just "sin" utflykt och att hitta en bra rubrik och en säljande beskrivning, som sedan kommer att bearbetas och "pimpas" efter de krav som ställs på en likvärdig presentationen av utflykterna. Vi får se om vi lyckas få dem att andas Gotland i slutändan. Erbjudandet finns fortfarande från Gutamålsgillet att hjälpa till.
Behöver du hjälp före 4 november med din utflykt så kommer vi att ordna ett ytterligare coachningstillfälle under oktober.

Här hämtar du arbetsmaterialet som det ser ut nu. Det går fortfarande att ansluta till arbetet om det är någon grupp eller tema som känns intressant.

 

Planeringsmöte inför Landsbygdsriksdagens utflyktsdag 16 september

Välkomna till Gotland Grönt Centrum Stora Konferenssalen onsdagen den 16 september kl 19-21. Anmälan senast måndag 14 sept till Inger 0498 20 22 40 eller till riina.noodapera[at]hush[dot]se

VÄLKOMNA!

Här hittar du utflyktsförslagen inför mötet

Information om Landsbygdsriksdagen 6 sept på Grönt Centrum

I samband med Skördefestivalen på Gotland Grönt Centrum har Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning information om Landsbygdsriksdagen söndagen den 6 september kl 13-15, i GröntCentrumhuset. För dig som inte varit med i planeringsarbetet tidigare betyder det att du kan få information om hur du kan komma med i arbetet!

Välkomna önskar styrelsen Hela Sverige ska leva Gotland

Besöksobjekten till utflyktsdagen börjar klarna!

Besöksobjekten knutna till Landsbygdsriksdagens utflyktsdag börjar klarna.
Vad det är för byggnad på bilden och hur figurerna på berget bidragit till utvecklingen i Östergarn får man reda på om man väljer rätt utflykt 27 maj 2016.

Coachingmöte på Hallfreda inför utflyktsdagen

Hallfreda Hotell och konferens ligger en bit utanför Visby mot Roma och inrymmer förutom ett mindre hotell konferensanläggning och försöksverksamhet som bedrivs av SLU och Hushållningssällskapet Gotland. En vacker miljö där det passar att fortsätta arbeta med Landsbygdsriksdagens utflykter.

Vi träffades tisdagen den 7 juli och jobbade på med planeringen av utflykterna.
Underhand har det inkommit nya inspel och inför ett avstämningsmöte 28 augusti finns det 26 olika utflyktsförslag att renodla.
Dessa skall också vägas mot HSsl nyckelord avseende det som kännetecknar landsbygdsfrågorna.
Nästa möte äger rum onsdagen den 16 september på Gotland Grönt Centrum, Lövsta, i Stora konferensrummet kl 19.00.
Du är välkommen oavsett om du varit med eller inte på tidigare möten.
Alla behövs i arbetet för att göra en så bra Landsbygdsriksdag som möjligt både för gotlänningar och hitresta.

Landsbygdsriksdagen 2016 har fått en slogan

Landsbygdsriksdagens slogan för 2016 är "För ett land i balans"

Det hoppas vi ska genomsyra våra profilbilder och vårt arbete både inför och under genomförandet av Landsbygdsriksdagen 2016.

Styrgruppen träffades i försommarfagra Visby

Styrgruppen för Landsbygdsriksdagen träffades i Visby i början av juni för att diskutera organisation och upplägg av arbetet framåt.
Visby Stiftskansli bistod med sammanträdeslokal och Lars Bäckman, informatör på Visby Stiftskansli guidade gruppen till de mest sevärda platserna i Visby.
På bilden styrgruppen på kyrkberget ovanför Domkyrkan Sancta Maria med en hänförande utsikt över stadens tak och havet utanför.

 

Planeringsmöte maj 2015

En planeringsdag genomfördes den 19 maj på Gotland Grönt Centrum.
Där kom vi ett steg vidare i paketeringen av Gotlands Landsbygd inför Landsbygdsriksdagens utflyktsdag. Förslaget har nu presenterats för Hela Sverige ska levas styrgrupp för Landsbygdsriksdagens genomförande och bearbetats av Riina Noodapera och Lars Bäckman.
Vi har strukit, rensat bort och strukturerat samt lagt in förslag till förändringar. Det finns en ”papperskorg” i slutet av dokumentet. Har vi missat något? Hör av er omg till Lars (lars.backman[at]svenskakyrkan[dot]se, tel 0703 88 54 47 eller Riina (riina.noodapera[at]hush[dot]se 070 775 76 30) Utflykterna är numrerade utan inbördes ordning med en namngiven kontaktperson med kontaktuppgifter.
Arbetet går nu vidare med att du som vill vara med och jobba för att förverkliga resorna tar kontakt med den person som angivits som kontaktperson i dokumentet.
Resurser på vägen är Riina Noodapera och Lars Bäckman som kan komma med kloka inspel och rimlighetsbedömningar av upplägg. Allt begränsas av vad man hinner med på en dag och hur stor sponsring man lyckats få ihop.

Upptaktsmöte januari 2015

Ett 60-tal personer träffades på Gotland Grönt Centrum (Lövsta) för att ta tag i främst möjligheterna att utforma Landsbygdsriksdagens fredag (27 maj 2016)som en oförglömlig utflyktsdag med möjlighet till både input och output för både oss Gotlänningar och hitresta. Bilderna nedan är från arbetsgrupperna och processledarna under arbetet, Mats Jansson och Lars Bäckman, som lotsade oss fram till en massa bra förslag.