Hoppa till innehållet

Årets lokala utvecklingsgrupp, bygdegårdsföreningen Hindås station

På vårt årsmöte i Hindås 13 mars hade vi den stora glädjen att dela få ut priset till Årets Lokala Utvecklingsgrupp Bygdegårdsföreningen Hindås station.

Motiveringen löd:
Bygdegårdsföreningen Hindås station bildades år 2015.
Föreningen har arbetet enligt IOP-modellen (Idéburet Offentligt partnerskap) och utifrån perspektivet att tillvarata lokalsamhällets intressen. Samarbetet med Härryda kommun med bl.a. medborgardialog och möten har gett ett gott resultat.
Ett bra underlag med medverkan vid planering och genomförande av restaureringen av det anrika stationshuset har resulterat i en varsam renovering.
Hindås station är numera ett föreningsdrivet kulturhus där föreningen ansvarar för drift, uthyrning, marknadsföring och samordning.