Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör

Vår uppgift är att stötta och samordna den lokala utvecklingen i området inom de 12 kommunerna: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Tillsammans med de ytterligare tre andra länsavdelningarna i vår region  (Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal) arbetar vi under namnet Hela Sverige ska leva Västra Götaland. Vi har därmed en möjlighet att tydliggöra vår roll i samarbete med bland annat myndigheter och organisationer inom vårt område

Vår informationsfolder

Läs mer om: BYALAGSFÖRSÄKRINGEN och LANDSBYGDSRIKSDAGEN

Utvecklingsgrupper är ett samlande namn på byalag, samhällsföreningar och framtidsgrupper som arbetar med en bred förankring och ett framåtsyftande perspektiv för sin bygd.
Länsavdelningen är en ideell förening som fungerar som en länk mellan centrala, regionala, kommunala och lokala aktörer för lokal utveckling. Länsbygderådet är politiskt, religiöst obundet och stöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Hur arbetar Länsavdelningen?

 • Utvecklingsgrupperna väljer årligen ledamöter till Länsbygderådets styrelse som består av en representant från varje kommun.

Länsavdelningens uppgifter är att:

 • Stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet inom Göteborgsregionen
 • Verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan lokala utvecklingsgrupper
 • Fungera som språkrör för utvecklingsgrupperna
 • Bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer

Exempel på insatser och uppgifter

 • Informationsbrev med tips och nyheter
 • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när problem uppstår
 • Bevaka att EU-medel och andra stöd kommer grupperna till godo
 • Aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Västra Götaland
 • Ordna utbildningar och studieresor efter önskemål
 • Paneldebatter och debattartiklar
 • Vara språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang

JÄMSTÄLLDHET

I vår länsavdelning är Holger Andersson och Mette Waldrop jämställdhetsansvariga. Vi har ändrat i våra stadgar så de stämmer överens med Hela Sverige ska levas jämställdhetsplan. Vi utbildas regelbundet för att lära oss att tänka rätt.

Postadress:
Till ordförande: Bert Olsson, Solviksvägen 5, 471 51 Klädesholmen

Kontakta oss på telefon: Tel 0707329977, eller direkt enligt nedan.

Skicka e-post: goteborgsregionen[at]helasverige[dot]se, eller direkt enligt nedan.

Org nr: 802439-0422  

Bankgiro: 283-3408

Swish: 123 317 14 85

STYRELSEN

- Tjörn -

Bert Olsson - Ordförande
Solviksvägen 5, 471 51 Klädesholmen
0304-673169, bert.margareta[at]telia.com

- Alingsås -

Holger Andersson - Vice ordförande
Glossbovägen 69, 465 93 Nossebro
0322-42044, 0708-40 54 82 handersson492[at]gmail.com

- Härryda -

Mette Waldrop - Kassör, webb
Ansåsvägen 10, 438 53 Hindås
0708-30 31 50 mette.waldrop[at]helasverige.se

- Göteborg -

Ulla Herlitz
Box 16, 430 84 Styrsö
0703 62 82 34 ulla.herlitz[at]helasverige.se

Erik Bick
Fyrväpplingen 4
42472 Olofstorp
0709-397043 erik[at]busmaco.se

- Ale -

Leif Andersson
Uddetorp 145, 446 94 Skepplanda
0303-33 82 36, pikas[at]telia.com

- Lerum -

Maria Jerenvik
Gatan 12, 448 50 Tollered
070-547 38 37, maria.jerenvik[at]gmail.com