Hoppa till innehållet

Lokalekonomisk analys

LEA - Lokalekonomisk analys - är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Grön LEA - Metodbox

Läs mer på: friametoder.se