Hoppa till innehållet

Stimulanspengar, crowdfunding och Mikrofonden

STIMULANSPENGAR

Riktlinjer: Föreningar kan söka max 5000 kr till projekt/verksamhet som gynnar bygden.
Projektet skall genomföras inom 6 månader och utbetalning sker mot redovisning av kvitton över utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig rapport samt foto. 

Ansökan skickas med e-post till: goteborgsregionen[at]helasverige[dot]se Beskriv projektet/verksamheten samt total budget och sökt belopp. Bifoga föreningens stadgar och senaste årsberättelse. Glöm inte föreningens namn och hemsida samt kontaktpersons namn, postadress, telefon och e-postadress. Uppge även i vilken kommun föreningen finns. Besked lämnas inom en månad. 

Mer information om stimulanspengar, kontakta Bert Olsson, 0304-673169

Crowdfunding / folkfinansiering 

Riktlinjer: Föreningar kan få lika mycket som de lyckas samla i crowdfunding på nätet till sitt projekt eller verksamheter som gynnar bygden, max 10 000 kr. Minst 30 donatorer behöver lämna bidrag. Projektet skall genomföras inom 6 månader efter full finansiering och utbetalning sker mot redovisning av kvitton över utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig rapport samt foto.  

Du väljer själva vilken typ av crowdfundingplattform du vill arbeta med. 

Exempel:

På crowdculture’s hemsida finns en informativ skola om crowdfunding. 

Ansökan skickas med e-post till: goteborgsregionen[at]helasverige[dot]se Beskriv projektet/verksamheten samt total budget och sökt belopp. Bifoga föreningens stadgar och senaste årsberättelse. Glöm inte föreningens namn och hemsida samt kontaktpersonens namn, postadress, telefon och e-postadress. Uppge även i vilken kommun föreningen finns. Besked lämnas inom en månad. 

Mer information om crowdfunding, kontakta Ulla Herlitz 0703 62 82 34

MIKROFONDEN

Mikrofonden Väst (där bla länsavdelningar är medlemmar)  stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.
Vi erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar, projekt mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen.
Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm. Vi samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken och Almi.
 
Läs mer på www.mikrofondenvast.se
 
Vid frågor kring finansiering, kontakta Ordförande:
Claes Bergqvist, tfn 0706-284299
epost:claesbergqvist[at]telia[dot]com