Hoppa till innehållet

Från lokal utvecklingsidé till projekt - Digital Höstkonferens med X-ing Gävleborg

X-ing Gävleborg håller digital Höstkonferens på temat ”från lokal utvecklingsidé till projekt”. Temat grundar sig i de lokala utvecklingsplaner/lokalekonomisk analys som tagits fram i länet under de senaste åren genom projektet Förädlingsmackapären. I programmet lyfter vi fram lokala idéer som möjliga framtida projekt. Med oss finns representanter från Allmänna Arvsfonden, Utveckling Hälsingebygden, Leader Gästrikebygden (LLU) med flera. Välkommen att delta - lördag den 24 oktober med start klockan 10 och pågår fram till klockan 15.

I med och motvind - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län.

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg har av Energimyndigheten beviljats ekonomiska medel för projektet ”I med och motvind - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län”.

Projektets mål är att erbjuda en neutral part som kan främja faktabaserad information kring varje vindkraftsparks unika förutsättningar, skapa mötesplatser och dialog mellan alla parter vid länets vindkraftsetableringar. Målgrupper är innevånare och bygdeföreningar liksom kommunala politiker och tjänstemän, övriga berörda myndigheter och vindkraftsentreprenörer.

Utlysningen gäller programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion.

Projekttiden är september 2020 till december 2022.

Kontaktperson Jenny Breslin mobil 070-600 67 96

Nyfiken på digitala mötesformer?

VI LÅTER OSS INTE STOPPAS AV CORONA!

Boka en lektion i videokonferens och träffa samtidigt X-ings två ordföringar. Här ger vi våra medlemmar chansen att testa Zoom och denna enkla videokonferensteknik. Vår förhoppning är att det underlättar till fortsatta styrelsemöten/årsmöten för föreningar under tiden som vårt län, och hela Sverige, omges av Corona. 

Det man behöver för att delta är en dator med fungerande kamera och mikrofon samt uppkoppling till internet.

Dag: onsdag 1, torsdag 2 och fredag 3 april.

Tid: Alla tre dagarna erbjuds ett 1 timmes möte kl. 10, kl. 13, kl. 15 och kl. 19.

Meddela passande dagar och tider via e-post till olle.persson@lindefallet.com före måndag 30 mars. Uppge vilka ni är, kontakttelefon och den mail-adress vi ska sända inbjudningslänken till.

Länk till verktyget som heter Zoom får ni av oss via mail, och instruktionerna är enkla. Frågor kan vi hjälpa till med via telefonkontakt. 

Ju fler som kan tekniken ju fler möten kan vi hålla på säkert avstånd. 
 

Med vänliga hälsning 

Jenny Breslin  070 – 600 67 96                 Olle Persson  070 – 294 61 20
ordföringar i Hela Sverige ska leva, X-ing Gävleborg