Hoppa till innehållet

Från lokal utvecklingsidé till projekt - Digital Höstkonferens med X-ing Gävleborg

X-ing Gävleborg håller digital Höstkonferens på temat ”från lokal utvecklingsidé till projekt”. Temat grundar sig i de lokala utvecklingsplaner/lokalekonomisk analys som tagits fram i länet under de senaste åren genom projektet Förädlingsmackapären. I programmet lyfter vi fram lokala idéer som möjliga framtida projekt. Med oss finns representanter från Allmänna Arvsfonden, Utveckling Hälsingebygden, Leader Gästrikebygden (LLU) med flera. Välkommen att delta - lördag den 24 oktober med start klockan 10 och pågår fram till klockan 15.

I med och motvind - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län.

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg har av Energimyndigheten beviljats ekonomiska medel för projektet ”I med och motvind - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län”.

Projektets mål är att erbjuda en neutral part som kan främja faktabaserad information kring varje vindkraftsparks unika förutsättningar, skapa mötesplatser och dialog mellan alla parter vid länets vindkraftsetableringar. Målgrupper är innevånare och bygdeföreningar liksom kommunala politiker och tjänstemän, övriga berörda myndigheter och vindkraftsentreprenörer.

Utlysningen gäller programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion.

Projekttiden är september 2020 till december 2022.

Kontaktperson Jenny Breslin mobil 070-600 67 96