Hoppa till innehållet

Nyhetsblad och Dokument

Värdegrund X-ing Gävleborg

Värdegrunden för länsbygderådet X-ing Gävleborg inom Hela Sverige ska leva utgår från demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet, ref. verksamhetsberättelsen 2019. Den följer helt riksförbundet Hela Sverige ska levas värdegrund så som den är uttryckt i strategi och verksamhetsplan, se länk - Värdegrund X-ing Gävleborg.

Värdegrund X-ing Gävleborg

XINGEN. ett nyhetsblad från Hela Sverige X-ing Gävleborg

Är du intresserad att få nyhetsbladet XINGEN. direkt till din e-post - anmäl det till gavleborg@helasverige.se och ange namn adress epost mobil och eventuellt vilken förening eller organisation du tillhör. Eventuell avanmälan sker till samma e-postadress.

2021

XINGEN. februari

2020

X-INGEN DECEMBER 

X-INGEN OKTOBER 

SOMMARBLADET JULI 

NYHETSBLAD APRIL 

NYHETSBLAD FEBRUARI 

Årsmöte 2020

Årsmötet hölls digitalt söndag den 10 maj 2020.

Mötesordförande var Olle Persson (HSsl X-ing Gävleborg)

Protokoll Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Höstmöte 2019

Höstmötet hölls på Föreningarnas hus Marmaverken Söderhamn lördag den 16 november 2019.

Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, satt som mötesordförande.

Minnesanteckningar Höstkonferens 16 november 2019

PROTOKOLL Höstmötet 2019

Verksamhetsplan 2020

ÅRSMÖTE 2019

Bygdegården i Svabensverk lördag den 11 maj. Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva, satt som mötesordförande.

Möteshandlingar:

Årsmötesprotokoll 2019 

Verksamhetsberättelse 2018

HÖSTMÖTE 2018

Via Bygdegård Rogsta Hudiksvall 9 november.

Möteshandlingar:

Protokoll Höstmöte

Verksamhetsplan 2019

STADGAR

STADGAR antagna 2018 Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg

Önskas andra dokument kontakta oss via e-post till gavleborg[at]helasverige[dot]se