Hoppa till innehållet

Internationella projekt

GIRA - Green Initiativ in Rural Areas

Länsbygderådet X-ing Gävleborg och Europahuset Gävleborg har samverkat med fem andra länder i Europa (Nederländerna, Frankrike, Grekland, Tyskland och Polen) om en ansökan till projektet GIRA. I juni 2020 beviljades ansökan. 

GIRA – Green Initiativ in Rural Areas – är tänkt att pågå från september 2020 och 30 månader framåt. 

I  Sverige, läs Gävleborg, har vi med representanter från Trönö, Österfärnebo och Gläntan kursgård i Mållångsta, Alfta, samt X-ings egna vindkraftsprojekt "I med och motvind". Här kommer vi att bilda en projektgrupp med namnet GIRA-Sweden.

Syfte:
Samarbete kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs in rural Areas”.  Utbyte av erfarenheter och kunskap för att utveckla gröna initiativ.

Målen med projektet är att:

 • utveckla nyskapande metoder för miljö/klimatinsatser i glesbygd/landsbygd
 • att genom projektet sprida erfarenheter om olika typer av insatser ute i Europa
 • utarbeta en digital grön handbok med konkreta exempel från alla delaktiga länder
 • öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd

Fem studiebesök i fem olika länder, varav ett i Sverige (läs Gävleborgs län), kommer att genomföras under projekttiden.

Finansiär: Erasmus +

Projektet är beviljat 1,4 miljoner kronor där den största delen av medlen går till de fem studiebesöken.

NYHETSBREV och annan information

2020 - 12 - 09   NYHETSBREV GIRA NR 1

PROJEKTGRUPP GIRA - Sweden

Åke Söderman         Europahuset Gävleborg
070 – 311 39 59          ake[dot]soderman[at]abf[dot]se                 

Lena Husén              Hela Sverige X-ing Gävleborg/Europahuset Gävleborg
070 – 525 74 95         lena[ _ ]husen[at]hotmail[dot]com

Helena Näslund       Hela Sverige X-ing Gävleborg
070-281 42 92            helena[dot]naslund[at]helasverige[dot]se      

Jenny Breslin            Hela Sverige X-ing Gävleborg
070- 600 67 96          vindkraft[dot]gavleborg[at]helasverige[dot]se

Lena Åkerlind          Trönö Ekonomisk Förening
070-350 80 66           lena[dot]akerlind[at]outlook[com] 

____________________________________________________________________________________

       

SARURE

Projektägare Sverige är Söderhamns kommun

När den sista lokala butiken stängs i ett landsbygdsområde, dör området. SARURE vill hitta möjliga lösningar för att få landsbygdsbutiker att överleva.

Lokala butiker på landsbygden förser närområdet med nödvändiga varor och tjänster och är en viktig mötesplats. Det bidrar till livskvalité, service och är en social knytpunkt i området för lokalbefolkningen. Det bidrar till att fler väljer att bo kvar på landsbygden och att fler väljer att flytta dit. Det är nödvändigt för att andra aktiviteter ska kunna utvecklas och utökas. Små och mellanstora företag av den här typen spelar en mycket stor roll för att skapa arbetstillfällen utanför stadskärnan. Det är en nödvändig basservice på landsbygden, små byar behöver sin butik, men utmaningen är att butiken behöver ett visst antal kunder för att kunna överleva.

Deltagare

 • Chamber of Commerce, Industry and Services of Teruel, Spanien - Projektledning
 • Regional Government of Aragon, Spanien
 • Region of Western Macedonia, Grekland
 • Municipal District Burgenlandkreis, Tyskland
 • Local Action Group Association “South Warmia”, Polen
 • Regional Council of South Karelia, Finland
 • Söderhamns kommun, Sverige

SARURE finansieras av EU-programmet Interreg Europe, European Regional Development Fund med en budget på 1,6 miljoner €. Projektet löper från 1 juni 2018 till 30 november 2022.

KONTAKT:
Bitti Alvin Lehmann - projektledare Söderhamns kommun
+46 70 465 48 87
e-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se 

www.soderhamn.se

www.interregeurope.eu/sarure/

 

READ-IT ett AVSLUTAT PROJEKT

Read-It är nu avslutat (augusti 2019 ) och den skrivna manualen 7-steps är färdigskriven och innehåller 7 steg till landsbygdsutveckling och goda exempel. Förädlingsmackapären som metod finns med bland de goda exemplen.

Under tidig höst 2020 bjuder vi in till en kurshelg där deltagarna kommer att få bekanta sig med den framtagna manualen. Kurshelgen arrangeras via ett Speedprojekt från Utveckling Hälsingebygden. 

HEMSIDA READ-IT