Hoppa till innehållet

Integritetspolicy

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda din data.

I Hela Sverige ska levas integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du använder en app, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller använder/besöker en webbplats som administreras av Hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva är personuppgiftsansvarig i enlighet med nedanstående villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Läs mer här  helasverige.se/om-oss/integritetspolicy/