Hoppa till innehållet

I Med och Motvind

Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en diskussion på orten. 

Nu söker vi er som har en vindkraftspark som granne eller där det ansökts om att bygga en! Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en diskussion på orten. 

Bakgrunden till projektet är att vindkraften blir mer och mer aktuell för våra bygder i Hälsingland och Gästrikland. Motstående intressen, miljö och klimatpåverkan, arbetstillfällen, uttag av naturresurser, olika åsikter och många olika aktörer gör det svårt för enskilda boende och föreningar att hänga med och ha delaktighet på riktigt.  

Energimyndigheten har beviljat projektpengar för att X-ing under två år ska kunna finnas som en neutral resurs. Vi vill bland annat skapa mötesforum med Er, vindprojektören, kommunen, lokala företag utifrån behov, ta fram fakta, erbjuda diskussionsstöd eller bara vara någon att bolla saker med.  

Vi vet att det här är ett område med risk för konflikter mellan olika intressen och att man kan se vindkraft som ett hot eller en möjlighet. Men vi tror på landsbygdernas möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna bara man får chansen. Målet med projektet är att bygden ska ha så mycket fakta och delaktighet som möjligt i det som berör närmiljön -som vanligt med bygdens bästa lokala utveckling som mål! 

Hör av er till oss för fysisk eller digital Coronasäker träff kring era unika behov!   

_____________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT

Projektledare: Jenny Breslin Mobil: 070 – 600 67 96 E-post: vindkraft.gavleborg@helasverige.se 

__________________________________________________________________________________

NYHETSBREV

Här hittar du nyhetsbrev från vårt vindprojekt. Här finns att läsa om aktuellt som är på gång inom projektet, kontakt med andra aktörer, fram- och motgångar i arbetet med mera.

JANUARI 2021 

NOVEMBER  2020

_____________________________________________________________________________________________________________________

LÄNKAR till VINDKRAFT

Här hittar du länkar till information, rapporter, artiklar och annat nyttigt att läsa om vindkraften. 

BALANSRAPPORT #2 HÅLLBARHET I HELA SVERIGE
Klimatpolitik är en het fråga i dubbel bemärkelse. Allt eftersom jordens medeltemperatur höjs får fler och fler upp ögonen för att vi behöver ställa om samhället för att minska vår klimatpåverkan.

BALANSRAPPORT #2 2018 HÅLLBARHET I HELA SVERIGE

BALANSRAPPORT #6 NATURRESURSER I HELA LANDET
En ständig pågående diskussion är frågan om naturresurser. Vad de genererar, vad utvinningen av naturresurser egentligen ger tillbaka till de områden som berörs och om det finns andra sätt att se på fördelningen av vinsterna än de som tillämpas i Sverige?
I den här rapporten undersöker Hela Sverige de fyra naturresursbaserade näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring - vilka värden som skapas och hur de beskattas. Rapporten visar också var resurserna skapas och var man beslutar om dem.

BALANSRAPPORT#6 2020 Naturresurser i hela landet

ÅTERFÖRING TILL BYGDEN AV NATURRESURSERS VÄRDE
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner, Inlandskommunernas ekonomiska förening och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har under många år förespråkat ersättning till berörda bygder, kommuner och regioner från nyttjandet av landsbygdens naturresurser. Syftet med den här skriften är att stärka argumentationen. Varje naturresurs har fått sitt eget kapitel. Innehåller även internationella utblickar för att visa hur andra länder löst frågorna – och det finns många vägar att gå.

ÅTERFÖRING TILL BYGDEN AV NATURRESURSERS VÄRDE

VINDENKRAFTENS LOKALA NYTTA
I skriften Vindkraftens lokala nytta, modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder kan man läsa om modellen i detalj, följa resonemangen bakom den, läsa underlag och motiveringar, liksom informera sig om hur man gör i andra länder. 

VINDENKRAFTENS LOKALA NYTTA
Till skriften hör tio bilagor, samlade i ett eget dokument som du laddar ner här

VINDLOV
Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt. Du får bland annat koll på prövningsprocessen och kan ta del av kartjänsten Vindbrukskollen där du kan se alla Sveriges vindkraftverk. På Vindlov híttar du allt om tillstånd på en och samma plats. 

VINDLOV

NATURVÅRDSVERKET
Här finns vägledning om miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft, nedmontering av vindkraftverk och vindkraft i Natura 2000-områden.

Vindkraften är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men den som anlägger måste ta hänsyn till frågor som rör lokalisering och utformning. 

Vägledningen finns i fem delar: Buller, Följdverksamheter, Nedmontering, Inom Natura 2000-områden och om Vindkraft till havs och fåglar.

NATURVÅRDSVERKET/VINDKRAFT

_____________________________________________________________________________________________________________________

Tidigare producerat på sidan

Här kan du läsa tidigare producerat material från hemsidan/projektet.

PRESSMEDDELANDE JUNI 2020

_____________________________________________________________________________________________________________________