Hoppa till innehållet

Förädlings-mackapären

In English

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN - En metod för regional utveckling baserat på ett  underifrånperspektiv, taget direkt från boende på landsbygden. Vad händer när landsbygdens invånare själva tar en central roll i det lokala utvecklingsarbetet i sina egna respektive hembygder? Kan det vara så att det ger helt nya perspektiv på arbetets inriktning och mål?

Leaderprojektet Förädlingsmackapären ska vara en katalysator för att få igång och stötta ortsbaserat utvecklingsarbete som engagerar invånarna på orterna som berörs. Projektet ska aktivt jobba för att få med olika målgrupper i arbetet och inte bara samma individer som alltid brukar engagera sig i ortens nätverk och utvecklingsarbete.

Genom workshops tas lokala utvecklingsplaner fram av och för de orter som ansluter sig. De ortsgrupper som tar fram en plan ska därefter få stöttning att genomföra den i syfte att skapa lokal utveckling i form av fler engagerade, nya arbetstillfällen, nätverk och verksamheter utifrån vad ortsborna själva prioriterar att satsa på.

Projektet genomförs som två delprojekt i samverkan mellan Gästrikebygdens och Hälsingebygdens leaderområde. Där metoden genomsyrar hela arbetet i syfte att skapa lärande och utbyte över landskapsgränsserna.

Förädlingsmackapären Gävleborg är egentligen ett samlingsnamn på två olika projekt , som tillsammans skapar ett Samverkansprojekt:

  • Förädlingsmackapären Gästrikland
  • Förädlingsmackapären Hälsingland
     

SYFTE

Syftet med verksamheten är att möjliggöra för alla, oavsett ålder, kön etnicitet, hälsostatus, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga, om man är studerande, arbetslös, arbetande eller företagare, att vara med och påverka sin personliga situation samt sin bygds utveckling. 
 

MÅLGRUPP

I Gävleborgs län bor omkring 280 000 invånare. Omkring hälften av dessa bor på landsbygden.

Förädlingsmackapärens målgrupp är alla boende inom sin egen respektive hembygd.

Urval av bygder sker genom att dessa själva anmäler intresse, samt i samråd med kommunernas landsbygdsutvecklare eller motsvarande.

Deltagarna i projektet kommer att nås via lokal samverkan med föreningslivet i respektive bygd.

Alla boende i bygden får en personlig inbjudan via informationsblad som utdelas i alla brevlådor.
 

PROJEKTTID

1 januari 2018 – 31 december 2020

KONTAKT FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN

Projekt-/processledare

Helena Näslund 070-281 42 92 helena.naslund@helasverige.se

Processledare

Kenneth Nyberg 073-908 79 57 kenneth.nyberg@helasverige.se

Projektekonom

Bo Martin Carlsson 073-970 17 52 bm@helasverige.se

STYRGRUPP

Jenny Breslin      Ordförande Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
070-600 67 96     breslin.loos@hotmail.com

Sören Görgard    1:e vice ordf. Kommunstyrelsen, Ljusdal
0651-181 03        soren.gorgard@ljusdal.se

Mats Matsson      Företagare och ideell eldsjäl
070-376 60 67     mats.mattsson@mekkab.com

Carina Munter     Handläggare Region Gävleborg
026-53 14 01       carina.munter@regiongavleborg.se

Erika Engvall Stefansson      Lokal utvecklingsledare, Gävle kommun
076-518 75 09                       erika.engvall_stefansson@gavle.se

FMP I SOCIALA MEDIER

FACEBOOK  "Förädlingsmackapären Gävleborg"

På gång i Förädlingsmackapären

Länkad ort = Färdig Lokal utvecklingsplan. Här fortsätter arbetet med intresse-/arbetsgrupper för framprocessade utvecklingsområden.

HÄLSINGLAND

Rogsta Socken/Hornslandet "Hälsingekustens pärla"

Bjuråker, Hudiksvall

Njutånger Iggesund, Hudiksvall

Skog Stråtjära, Söderhamn

Holmsveden, Söderhamn

Bergvik Marma, Söderhamn

Trönö, Söderhamn (uppdatering befintlig LUP)

Stora Hälsingegårdars Väg, Ovanåker

Svabensverk, Ovanåker

Runemo, Ovanåker

Loos Orsa Finnmark, Ljusdal

Kårböle, Ljusdal

Ramsjö, Ljusdals kommun

Jättendal, Nordanstig

Bogården, Bollnäs

Rengsjö, Bollnäs

GÄSTRIKLAND

Kungsgården, Sandviken

Gästrike Hammarby, Sandviken

Hedesunda, Gävle

Forsbacka, Gävle

Hamrång, Gävle

Hamrånge 2 processer i skola, åk 8

Hamrånge 2 processer i skola, åk 9

Åmot, Ockelbo

Lingbo, Ockelbo

Jädraås,Ockelbo

Västra Ockelbo-bygden, Ockelbo