Hoppa till innehållet

Förädlings-mackapären

In English

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN - En metod för regional utveckling baserat på ett  underifrånperspektiv, taget direkt från boende på landsbygden. Vad händer när landsbygdens invånare själva tar en central roll i det lokala utvecklingsarbetet i sina egna respektive hembygder? Kan det vara så att det ger helt nya perspektiv på arbetets inriktning och mål?

Leaderprojektet Förädlingsmackapären ska vara en katalysator för att få igång och stötta ortsbaserat utvecklingsarbete som engagerar invånarna på orterna som berörs. Projektet ska aktivt jobba för att få med olika målgrupper i arbetet och inte bara samma individer som alltid brukar engagera sig i ortens nätverk och utvecklingsarbete.

Genom workshops tas lokala utvecklingsplaner fram av och för de orter som ansluter sig. De ortsgrupper som tar fram en plan ska därefter få stöttning att genomföra den i syfte att skapa lokal utveckling i form av fler engagerade, nya arbetstillfällen, nätverk och verksamheter utifrån vad ortsborna själva prioriterar att satsa på. 

Från och med juni 2020 ligger framtagning av lokalekonomisk analys med i projektet. 

Projektet Förädlingsmackapären presenterar här Metoden FMP: 

  • genom lokalt engagemang tas det fram en lokalekonomisk analys (LEA),
  • genom lokalt engagemang tas det fram en lokal utvecklingsplan (LUP),
  • därefter sker uppföljning efter färdig LUP/LEA för att stimulera till fortsatt arbete med möjligheter och utvecklingsidéer/utvecklingsområden.

Genom inlägget av lokalekonomisk analys lyfts Metoden FMP fram i sin helhet. En verktygslåda för lokalt förankrad utveckling. En metodkedja vars syfte och mål är att stärka civilsamhällets roll i genomförandet av de Globala målen (Agenda 2030). Metoden FMP skapar gemensamma mål där invånare möts och i öppen dialog lyfter den tysta kunskapen, vilken dokumenteras i bland annat lokala utvecklingsplaner (LUP) och lokalekonomisk analys (LEA).

Genom att sammanföra LEA och LUP ges det mer framåtsyftande visionsarbetet i LUP en faktabaserad bas från LEA. Resultatet blir ett starkt lokalt förankrat dokument som utgår från verkligheten, förstärkt av befolkningens mål för sin egen bygds utveckling.

LUP och LEA i kombination utgör ett kraftfullt planeringsunderlag för strategisk utveckling på så väl lokal som kommunal nivå. Arbetet fokuserar på allas idéer utan att något prioriteras bort, vilket skapar ett engagemang på individnivå. Detta ger ett verktyg för att ta eget ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av den egna bygdens lokalsamhälle.

X-ing står för kontinuerlig uppföljning av hur arbetet i framtagna utvecklingsområden fortskrider samt omvärldsspaning  och kommunikation åt båda hållen – både i, till och från landsbygderna samt i, till och från kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Projektet genomförs som två delprojekt i samverkan mellan Gästrike- och Hälsingebygdens leaderområde. Där metoden genomsyrar hela arbetet för att skapa lokal utveckling samt lärande och utbyte över landskapsgränserna.

Förädlingsmackapären Gävleborg är ett samlingsnamn på två olika projekt , som tillsammans skapar ett samverkansprojekt:

  • Förädlingsmackapären Gästrikland
  • Förädlingsmackapären Hälsingland
     

SYFTE

Syftet med verksamheten är att möjliggöra för alla, oavsett ålder, kön etnicitet, hälsostatus, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga, om man är studerande, arbetslös, arbetande eller företagare, att vara med och påverka sin personliga situation samt sin bygds utveckling. 
 

MÅLGRUPP

I Gävleborgs län bor omkring 280 000 invånare. Omkring hälften av dessa bor på landsbygden.

Förädlingsmackapärens målgrupp är alla boende inom sin egen respektive hembygd.

Urval av bygder sker genom att dessa själva anmäler intresse, samt i samråd med kommunernas landsbygdsutvecklare eller motsvarande.

Deltagarna i projektet kommer att nås via lokal samverkan med föreningslivet i respektive bygd.

Alla boende i bygden får en personlig inbjudan via informationsblad som utdelas i alla brevlådor.
 

PROJEKTTID

1 januari 2018 – 31 december  2021

KONTAKT FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN

Projekt-/processledare

Helena Näslund 070-281 42 92 helena[dot]naslund[at]helasverige[dot]se

Projektekonom

Bo Martin Carlsson 073-970 17 52 gavleborg[at]helasverige[dot]se

Senior advisor

Kenneth Nyberg 073-908 79 57 finkelkuse[at]gmail[dot]com

STYRGRUPP

Jenny Breslin      Ordförande Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
070-600 67 96     breslin.loos@hotmail.com

Sören Görgard    1:e vice ordf. Kommunstyrelsen, Ljusdal
0651-181 03        soren.gorgard@ljusdal.se

Mats Matsson      Företagare och ideell eldsjäl
070-376 60 67     mats.mattsson@mekkab.com

Carina Munter     Handläggare Region Gävleborg
026-53 14 01       carina.munter@regiongavleborg.se

Erika Engvall Stefansson      Lokal utvecklingsledare, Gävle kommun
076-518 75 09                       erika.engvall_stefansson@gavle.se

FMP I SOCIALA MEDIER

FACEBOOK  "Förädlingsmackapären Gävleborg"

På gång i Förädlingsmackapären

Länkad ort = Färdig Lokal utvecklingsplan. Här fortsätter arbetet med intresse-/arbetsgrupper för framprocessade utvecklingsområden.

Från och med juni 2020 ligger framtagning av lokalekonomisk analys med i projektet.

HÄLSINGLAND

Rogsta Socken/Hornslandet "Hälsingekustens pärla"

Bjuråker, Hudiksvall

Njutånger Iggesund, Hudiksvall

Skog Stråtjära, Söderhamn

Holmsveden, Söderhamn

Bergvik Marma, Söderhamn

Trönö, Söderhamn (uppdatering befintlig LUP)

Stora Hälsingegårdars Väg, Ovanåker

Svabensverk, Ovanåker

Runemo, Ovanåker

Loos Orsa Finnmark, Ljusdal

Kårböle, Ljusdal

Ramsjö, Ljusdals kommun

Jättendal, Nordanstig

Hassela, Nordanstig

Bogården, Bollnäs

Rengsjö, Bollnäs

GÄSTRIKLAND

Kungsgården, Sandviken

Gästrike Hammarby, Sandviken

Hedesunda, Gävle

Forsbacka, Gävle

Hamrånge, Gävle

Hamrånge 2 processer i skola, åk 8

Hamrånge 2 processer i skola, åk 9

Åmot, Ockelbo

Lingbo, Ockelbo

Jädraås,Ockelbo

Västra Ockelbo-bygden, Ockelbo