Hoppa till innehållet

EU-Projektet READ-IT

”READ IT – ACTIVE CITIZENS IN RURAL AREAS"

Europahuset Gävleborg är partner i ett nytt EU-projekt för utveckling i landsbygd/glesbygd. Projektet har partners från 6 länder och för Sveriges del är det Europahuset Gävleborg som blir delaktig, i samverkan med sin medlemsorganisation  - länsbygderådet Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.

Sedan 1960-talet har situationen på landsbygden förändrats dramatiskt. Utflyttningen har varit omfattande och i spåren av det stänger affärer, skolor, offentlig service mm. Kollektivtrafiken minskar och infrastrukturen blir eftersatt. Arbetstillfällen försvinner och sammantaget blir det en ond spiral som leder till avfolkning av landsbygden.   


Detta är kända problem i Sverige och det ser likadant ut i övriga Europa.

EU-PROJEKT FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I GÄVLEBORG

Europahuset Gävleborg är partner i ett nytt EU-projekt för utveckling i landsbygd/glesbygd. Projektet har partners från 6 länder och för Sveriges del är det Europahuset Gävleborg som blir delaktig, i samverkan med sin medlemsorganisation  - länsbygderådet Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.

Det är EU-programmet Erasmus+ som ger cirka 900 000 kr i stöd till projektet. Projektet kallas ”READ IT – Active citizens in rural areas”, 

Utöver Sverige (Gävleborg) deltar Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Grekland och Polen.

Samtliga parter är medlemmar i ett europeiskt nätverk som heter EUNET, där Europahuset Gävleborg har en plats i styrelsen.

PROJEKTETS MÅL ÄR ATT

  • öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd
  • utveckla nyskapande metoder för att stärka ett aktivt medborgarskap
  • genom projektet sprida erfarenheter om utvecklingsarbete i glesbygd/landsbygd
  • utarbeta en digital manual med konkreta exempel från alla delaktiga länder kring arbete med lokal utveckling, för vidare användning i hela Europa.

AVSLUTAT PROJEKT

Read-It är nu avslutat (augusti 2019 ) och den skrivna manualen 7-steps är färdigskriven och innehåller 7 steg till landsbygdsutveckling och goda exempel. Förädlingsmackapären som metod finns med bland de goda exemplen.

HEMSIDA READ-IT 

PROJEKTGRUPP

Åke Söderman       Europahuset Gävleborg                                               
070 – 311 39 59     ake.soderman@abf.se

Lena Husén            Länsbygderådet Hela Sverige X-ing Gävleborg
070 – 525 74 95     lena_husen@hotmail.com

Jenny Breslin         Länsbygderådet Hela Sverige X-ing Gävleborg                        
070 – 600 67 96     breslin.loos@hotmail.com