Hoppa till innehållet

Årets X-ing

Årets X-ing 2021 - Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus

Den vinnande föreningen till utmärkelsen av Året´s X-ing 2021 blev Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus.

Motivering till priset löd:

" Från idrottsklubb till bygdegårdsförening, idag navet för lokal utveckling.

Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus arbetar brett med frågor som engagerar hela bygden.

Fiber, hastighetsgränser, flytt av postlådor, att lyfta bygdens ögon för krisberedskap är exempel på områden som tillhör föreningens vardag. 

Genom dess eldsjälar och samverkan skapas en helhet som håller hela vägen."

Stort Grattis önskar Hela Sverige X-ing Gävleborg

Övriga nominerade föreningar var: Skogs Hembygdsförening, Nordanstigs MK samt Viksjöforsbaletten.Var och en i sig starka föreningar med lokal förankring och verksamheter som stärker dess hembygder.


Årets X-ing 2020 - Kårböle Byalag

Till Årets X-ing 2020 utsågs Kårböle Byalag

Motiveringen löd:

Genom små kriser och stora katastrofer – i Kårböle tar man hand om varandra och vänder prövningar till gemenskap, kraft och utveckling. Med fokus på sin egenhet och med hjälp av sin envishet, sitt stora mod och framtidstro, visar Kårböle prov på
modernt samhällsbygge för landsbygden.


Årets X-ing 2019 Delsbo Byaråd

Till Årets X-ing 2019 utsågs Delsbo Byaråd

Motiveringen löd:

”Med ett stilexempel på strukturerat och ambitiöst utvecklingsarbete har man samlat, samverkat och lyft både blicken, bygden och bilden av Delsbo.”


Årets X-ing 2018 Trönöbygden Ekonomisk Förening

Till Årets X-ing 2018 utsågs Trönö Ekonomisk Förening. På plats fanns Lena Åkerlind och emottog priset.

Motiveringen löd: ”för framgångsrikt arbete med goda exempel på kreativa och långsiktiga servicelösningar”


Årets X-ing 2017 Rosenlöfs vänner

Till Årets X-ing 2017 utsågs Rosenlöfs vänner. På plats fanns Ewa Aalo och emottog priset. 

2017 var första året då prisets utdelades via Länsbygderådet X-ing Gävleborg.