Hoppa till innehållet

HELA SVERIGE X-ING GÄVLEBORG

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. I Gävleborgs län är vi, i nuläget, en sammanslutning av 229 lokala utvecklingsgrupper. X-ing samordnar länets lokala utvecklingsgrupper i ett nätverk för samverkan och vår organisation har den lokala känslan för bygden. Vår huvuduppgift som länsavdelning är att verka i riksorganisationen Hela Sveriges anda och utgöra den regionala delen för länets lokala utvecklingsgrupper.

Nyheter


Våra sociala media