Hoppa till innehållet

HSSL Fyrbodal har nominerat ”Årets Grupp”

HSSL Fyrbodal har nominerat ”Årets Grupp”

Länsavdelningen Hela Sverige ska leva, Fyrbodal, delade den 19 oktober ut utmärkelsen ”Årets Grupp” inom Fyrbodal till  Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening.  Vid en enkel ceremoni på Ragneruds Camping överlämnade ordförande Christer Johansson, diplom, blommor samt en symbolisk check på 5000 kr till föreningens representanter, MayLis Svensson och Sven-Rune Svensson.

Hela Sverige ska leva Fyrbodals motivering till utmärkelsen lyder så här.
Det är en mycket aktiv förening med över 312 medlemmar som engagerar sig i olika frågor och aktiviteter. Föreningen gör sin röst hörd både mot kommunen och olika myndigheter när det gäller  bygden och samhällets utveckling. Exempel på frågor som engagerar är skolan, husinventering, städning av samhället, cykelled, etablering av virkesterminal för att ersätta biltransporter med tågtransporter, cirkulationsplats och trafikmiljö. Föreningen har genom bildandet av en föreningsallians på ett unikt sätt lyckats att engagera både unga och gamla i sin verksamhet. Man låter de unga komma med i verksamheten samtidigt som de äldre tar ett kliv bakåt men är kvar som mentorer och stöttepelare. Under pandemin har föreningen genom nytänkande visat prov på hur tidigare aktiviteter har kunnat genomföras på ett nytt och annorlunda sätt.