Hoppa till innehållet

Du är varmt välkommen till vårt årsmöte!

Hela Sverige ska leva Dalarna kallar till sedvanliga årsmötesförhandlingar och bjuder samtidigt in till intressanta föreläsningar.

Datum: Söndag den 14 maj 2017, kl. 10:00-15:00 (fika serveras från 09:30.)

Plats: Siljansnäsresursen,  Björkbergsvägen 58, Siljansnäs

Anmälan: Senast söndag den 7 maj till styrelsendalarna@helasverige.se alt. Leo Persson, tel.  070-595 93 77.

Vi bjuder på ?ka och lunch till alla deltagare! Ange önskemål om ev. specialkost i anmälan.

På programmet:

10.00 - Varmt välkomna! Inledning

Ca 10.10 -  Utveckling av Siljansnäs - Jonny Wikström
Landsbygdsutveckling i Siljansnäs - hur gör vi och vad fungerar bra hos oss?

Ca 11.00 - "Dalanyttan" i Landsbygdsutredningen - Lisa Fröbel
Utifrån Landsbygdsutredningens 75 punkter har HSSL W "filtrerat" ut "dalanyttan"

Ca 11.30 - Vårt nya projekt "Service i Samverkan" - Mikael Källman

Ca 12.00 - 12.45 Lunch

Ca 12.45  - Våra medlemsorganisationer presenterar sina verksamheter

Ca 13.15 - Hela Sverige ska leva Dalarna 2017 - Leo Persson
Hur kan vi tillsammans, på bästa sätt,  utveckla landsbygden i Dalarna?

Ca 13.45 - Status i vårt projekt "Samåkning i Dalarna" - Carl Wiking

Ca 14.00 Årsmöte för Länsbygderådet Hela Sverige ska leva Dalarna med därpå följande fika.

Du är varmt välkommen!

Styrelsen i Hela Sverige ska leva Dalarna