Hoppa till innehållet

Projekt

Nätverksmöten

Här presenterar vi innehållet och ett sammanfattat resultat av de nätverksmöten som hitintills är planerade för verksamhetsåret.

Regionala utvecklingskonferenser 2011

Omställning Dalarna Rättvik 21 januari 2012

Omställning Dalarna

Uno Lundback, HSSL (Foto: E. Nilzon)

I samband med årsmötet den 28 mars passade Länsbygderådet även på att bjuda in Uno Lundback från Hela Sverige ska levas (HSSL) kansli. Uno berättade om Omställning Sverige som är ett samarbete med Transition Towns från England.  HSSL kommer under året att genomföra två inspirationsmöten i varje län för att hjälpa igång de som vill arbeta på ett konkret sätt med frågan om vårt levnadssätt, vår resursförbrukning och vårt avtryck på jordens klimat. Transitionrörelsen är en rörelse som växer och som samlar mycket folk främst i England, men på många andra platser runt om i världen. Rörelsen fokuserar mycket på vad vi enskilda människor kan göra tillsammans i våra lokala omgivningar. Här fokuserar man däremot väldigt lite på om huruvida det dröjer fem, tio eller femtio år innan världens olja tar slut. Det viktiga inom denna rörelse och inom Omställning Sverige är att det finns många fler orsaker att engagera sig i sin lokala miljö och det levnadssätt som vi vant oss vid. Kemikalierna i våra kroppar, artdöden och en allt mer ansträngd ekologi, för att inte tala om den ökande grad av sociala klyftor som vidgas i världen idag är alla exempel på orsaker som finns oberoende av den så kallade "Peak Oil".

Lyssna här på Rob Hopkins, grundare av Transtion Town-rörelsen. (Talet är på engelska och saknar tyvärr svensk textning.)

http://www.ted.com/talks/view/id/696

Redan har flera lokala grupper bildats i Dalarna kring detta. Vill ni själva vara med uppmanas ni att gå in på Omställning Sveriges forum och skapa ett användarkonto. Därefter kan ni hitta närmaste grupp eller skapa en egen utifrån era egna intressen,

www.transitionsweden.se

Landsbygdsriksdagen i Sunne 2010

Radio Dalarna intervjuar en av ungdomarna (Foto: E. Nilzon)

Under ett par dagar i maj reste ett fyrtiotal representanter från Dalarnas lokala utvecklingsgrupper till Sunne för att delta i årets Landsbygdsriksdag. Årets tema var "Där generationer möts utvecklas landsbygden". Med tanke på detta vinnlade sig Länsbygderådet tillsammans med Leader DalÄlvarna att skicka så många ungdomar som möjligt till riksdagen. Nästan tjugo killar och tjejer i åldrarna mellan 14-22 hörsammade kallelsen och tillsammans med några vuxna for de i gemenam tropp ner till Sunne. I samband med avfärden från Mora passade Sveriges Radio Dalarna på att intervjua några utav ungdomarna.

Lennart Svahn, en stor eldsjäl från Värmland (Foto: E. Nilzon)

Under riksdagen bjöds deltagarna på seminarier och föreläsningar, men det som nog alla överens om gav mest var studieresan ut i verklighetens Värmland. Lennart Svahn och byborna i Ransbysätter, Lysvik, har skapat mycket genom att "göra precis som vanligt, fast tvärtom". Deltagarna fick höra en fantasitsk historia om jäklar anamma, goda idéer och vad som händer en liten utdöende by om de som stannat kvar är öppna för nya människor och vågar jaga Jante på flykten. Ett eget vattenkraftverk, en kvarn, en egen såg och en bagarstuga med tillhörande bagare som flyttat in i byn var saker som man fick beskåda under ett par timmar i byn. Lennart är en riktig eldsjäl och hans exempel finns överallt i Sverige. Vi som vill har mycket att lära sig av sådan som Lennart. Titta in på Lennarts hemsida för mer inspiration: www.naturkraft.se

Materialet Landsbygd 2.0 engagerade deltagarna. (Foto: E. Nilzon)

Deltagarna fick även tillfälle att stifta bekantskap med ett processmaterial som Lovisa Svanström från Falun utvecklat. Materialet var utformat som en diskussionskarta som man följde och fyllde i allteftersom diskussionen gick vidare från steg till steg. Fokuset låg på deltagande och genomförande. De uppkopierade planscherna tog snabbt slut i riksdagens informationsmonter efteråt.

Glada ungdomar efter Landsbygdsriksdagen 2010 (Foto: E. Nilzon)

Det var glada men trötta ungdomar som kom hem under söndagen. Så mycket av temat tyckte de inte att de kunde se under riksdagen. Det kändes mest som vi skulle visas upp då och då bara för sakens skull, var det vanligaste omdömet om ansatsen att ta till vara ungdomarnas engagemang. Men många var nöjda med att ha följt med och ville komma hem och sätta igång med sina drömmar om en levande landsbygd.

Stimulans och kompetensutveckling

Under hösten 2008 startade Länsbygderådet Dalarna ett projekt som syftade att ute på plats hos ett antal lokala utvecklingsgrupper (LUG) hjälpa dem att utvärdera sin situation, skapa ett forum för idéer, ge verktyg att konkretisera dessa samt hjälpa dem att till slut formulera en övergripande vision som innefattade arbetet som genomförts. Utöver det utåtriktade arbetet med grupperna skulle projektet även uppdatera och förbättra det kontaktregister över LUG som Länsbygderådet hade sedan tidigare.

Inledningsvis inriktades arbetet främst på att göra projektet känt hos den tilltänkta målgruppen men redan i januari 2009 startade den första processen i Toftabygden norr om Falun.

Nulägesanalys i Nornäs, Ävldalen (Foto: E. Nilzon)

Projektarbetet var upplagt på så sätt att grupperna först fick bjuda in till ett stormöte där man tillsammans gjorde en snabb analys av nuläget (en s.k. SWOT-analys). Därefter uppmanades alla deltagarna att utifrån det beskrivna läget bidra med så många idéer som möjligt utifrån sina egna tankar och drivkrafter. När det var klart fick deltagarna var för sig prioritera och därigenom fick man en gemensam lista på de idéer som gruppen ansåg vara särskilt intressanta eller/och akuta att ta itu med. Utifrån ett antal teman formerade man sedan ett antal arbetsgrupper som var och en sedan fick skriva upp sig på allt efter intresse och smak.

Idéarbete i Smedby, Dala-Husby (Foto: E. Nilzon)

Sedan vidtog arbetet som innebar att bryta ned och konkretisera idéerna. Till sin hjälp hade arbetsgrupperna ett idéformulär som innehöll ett antal frågor: Vilket är målet och vilka rimliga delmål kan formuleras? Vilka samarbetspartners kan vara intresserade? Vilka resurser behövs och vilka finns tillgängliga? Man fick även försöka göra en uppskattad ekonomisk plan och till slut bestämma vilka som skall vara ansvariga för att gruppen genomför idén.

Beroende på hur pass aktiva medlemmarna och deltagarna i det lokala utvecklingsarbetet var gick detta arbete olika fort, men i mars 2010 då projektet var inne på sin sista månad hade de flesta grupperna hunnit fram till det avslutande arbetet med att formulera sin vision. Vision är ett svårgreppbart ord och används på många olika sätt. Tyvärr är det oftast förknippat med saker som är omöjliga att uppnå och ibland till och med att det per automatik inte är någon idé att satsa kraft och tid på. Men under det avslutande mötet knöts nulägesanalysen, idéerna och visionen samman till en helhet (en s.k. utvecklingsplan), som gav grupperna ett verktyg att arbeta långsiktigt och målfokuserat med.

Projektledare Emil Nilzon under arbetet i Grycksbo

Målet var att nå cirka femton grupper över hela länet med projektinsatsen och med tolv stycken färdiga utvecklingsplaner är Länsbygderådet nöjda med slutresultatet. Erfarenheterna från projektet tas givetvis med in i det fortsatta arbetet med att stödja de LUG som vill arbeta aktivt.

Inom projektet arrangerades även två mindre konferenser, den ena med fokus på lokal mat, föredragshållare var bland annat Camilla Sparring som är känd från sitt Matuppror samt Hans Jacobsson känd kock och krögare från Borlänge, liksom Per Wålstedt lantbrukare från Dala-Järna.

Den andra konferensen handlade om det omställningsarbete som samhället står inför i och med den avtagande tillgången på olja. Här berättade Uno Lundback om vad som gjorts inom rörelsen Transition Towns i England och vad Hela Sverige ska leva har startat i samarbete med denna rörelse här i Sverige. Se även en separat artikel om detta här.

Har ni frågor om projektet och om material eller annat kontakta projektledaren Emil Nilzon via mail: emil.nilzon[at]tystnaden[dot]nu

Ny artikel om Länsbygderådets stora projekt 2008-2010

Läs artikeln om Länsbygderådet Dalarnas projekt under 2008-2010 som handlade om stimulans och kompetensutveckling till Dalarnas utvecklingsgrupper. Läs mer genom att klicka här.

Landsbygdsutveckling och folkbildning

Under vintern 2006-07 genomförde Studieförbundet Vuxenskolan ett uppdrag åt Falu kommun med syfte att stimulera de lokala utvecklinggruperna i deras arbete. När sedan Folkbildningsrådet inbjöd en representant från Studieförbundet Vuxenskolan till ett seminarium på temat lokal utveckling under Almedalsveckan på Gotland 2009 gjordes det en kort film om det som hänt i Falun.

För information om seminariet klicka på länken.

För att se filmen, klicka på bilden.

Film om landsbygdsutveckling och folkbildning