Hoppa till innehållet

Projekt

Anna har skrivit en handbok för att underlätta att bilda bygdebolag

Nu är den här, boken om hur man bildar och driver bygdebolag.

Med fakta, inspiration och bilder.

Anna Grönvall har varit redaktör för boken som blivit till inom projektet med samma namn.

Hon ser en bred läsekrets till boken.

– Den vänder sig till lokala utvecklings-grupper, lokala förening och omställnings-initiativ som vill ta det lokala arbetet till nästa nivå.

Men den är också bra för kommuner, speciellt de som jobbar med landsbygds- och näringslivsfrågor.

Den är även intressant för alla som arbetar med finansiering av lokal ekonomi.

Mer info:  Bilda bygdebolag

...

...

Hållbar vindkraft i Dalarna

Hela Sverige Dalarna är med i diskussionerna kring hållbar vindkraft i Dalarna

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drivs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlar olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna.

Projektet pågår mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Målet är att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft. Att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen.

För mer information: http://www.energiintelligent.se/Sv/fornybar-energi/vindkraft/Sidor/default.aspx