Hoppa till innehållet

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

Hela Sverige ska leva har svarat på remissen "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd" från Miljödepartementet.

Vi ställer oss i huvudsak bakom utredningens förslag, men har några synpunkter som vi redovisar i vårt svar. Läs hela svaret här.