Hoppa till innehållet

Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge

Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i nuvarande styrelse inbjuds till utbildningen. Dessutom vill vi att minst en personer under 50 år kommer från varje Kommunbygderåd.
Under utbildningen ska vi titta närmare på vår organisations uppbyggnad och värdegrund - demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet för att främja en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Vi behandlar även frågor om engagemang i föreningen samt framför allt hur vi ska kunna engagera yngre personer. Läs inbjudan här>>>