Hoppa till innehållet

Anteckningar föryngringsutbildning i Blekinge

Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge i Karlshamn 2-3 december 2016

Under ett par dagar i början av december samlades en grupp från
Länsbygderådet i Blekinge för att diskutera föreningsliv och förnyelse. Varje
kommun var representerad och 8 av 22 deltagare var nya i sammanhanget.

Läs anteckningarna här>>>