Hoppa till innehållet

Småskaligt fiske

Småskaligt fiske - en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Det småskaliga fisket har traditionellt haft en stor betydelse för landsbygden. Dels har det bidragit till arbetstillfällen för själva fiskandet men också för förädling och försäljning. Dessutom är det en viktig källa för besöksnäring och lokal kultur.

Länsbygderådet i Blekinge vill jobba för en levande landsbygd och då ser vi fisket som en viktig del i arbetet med lokal utveckling. Tillsammans med Hela Sverige ska leva vill vi också öppna upp för ett utökat nationellt samarbete om fiskets betydelse.


Mer information hittar du i presentationen som kan laddas ned här >>>

Läs förslag till projektbeskrivning här >>>

Programgrupper

För att få ett nationellt engagemang har vi för avsikt att bilda programgrupper spridda över landet. Är ni intresserade att delta så skicka ett mail till Anders på anders[at]blutsam[dot]se. Mobiltfn: 0734-440 410 

Lokalt förankrat fiske 18-19 maj

Nationell konferens om småskaligt fiske

Ronneby den 18 - 19 maj 2015.

Inbjudan finns här>>>
Program finns här>>>
Deltagarlista finns här>>>


Rapporter:

Slutrapport från konferensen
Bilder

Presentationer:

Ingmar Elofsson
Reinhold Anderfors                                          
Karl-Erik Olsson
Maria Kvarnbäck
Michael Palmgren
Ola Söderdahl
Filippa Säwe
Teija Aho
Henrik C Andersson
Bengt-Åke Nässén                                          
Vesa Tschernij